Về Công văn 2925 của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

  • Thread starter pnphuong
  • Ngày gửi
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
"Cơ quan thuế không can thiệp vào việc xác định tỷ lệ hoa hồng quảng cáo"

Ngày 14-3-2005, Bộ Tài chính có Công văn số 2925 TC/TCT hướng dẫn về khoản chi phí hoa hồng cho đơn vị và cá nhân tìm khách hàng quảng cáo trên các báo. Dưới đây là ý kiến giải thích của bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chung quanh công văn này.

Công văn chỉ giải thích trên cơ sở quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Đối với các báo, tạp chí, nếu như lấy doanh thu trừ đi tất cả các chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế thu nhập mà có thu nhập thì vẫn phải nộp thuế TNDN. Đương nhiên, các báo, tạp chí có hoạt động quảng cáo, thì các hoạt động quảng cáo đó trước hết phải chịu thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và chi phí để tính thuế TNDN trong hoạt động quảng cáo cũng như quảng cáo nói chung thì vẫn phải theo quy định của pháp luật (Luật thuế TNDN, Nghị định 164/2003/NĐ-CP, Thông tư 128/2003/TT-BTC).

Tại các văn bản này quy định: Chi phí hoa hồng quảng cáo không quá 10%, như vậy các báo, các tạp chí chi hoa hồng quảng cáo cho những người đến quảng cáo, thí dụ quảng cáo cho Tổng công ty Xăng dầu, quảng cáo cho công ty XSKT... đương nhiên các chi phí quảng cáo của các doanh nghiệp này không được quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý), nhưng bản thân các báo, tạp chí chi trả hoa hồng quảng cáo cho người mang quảng cáo đến không được vượt 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý, còn các báo chi hoa hồng quảng cáo 30 hay 50% trên hợp đồng quảng cáo là việc của các báo, tạp chí, nhưng tổng chi phí cho hoa hồng quảng cáo không được quá 10% tổng các khoản chi phí. Nếu vượt quá 10% đó sẽ được gạt khỏi chi phí hợp lý và tăng lãi lên và phải nộp thuế...

* Như vậy sau một năm hoạt động, các báo mới xác định được chi phí hợp lý, doanh thu..., từ đó mới xác định được 10% của các khoản chi phí hợp lý là bao nhiêu. Nhưng thực tế, khi người có hợp đồng quảng cáo mang đến báo, sau khi bên quảng cáo thanh toán họ đã được nhận tiền hoa hồng quảng cáo ngay mà không đợi đến cuối năm cơ quan báo đó quyết toán. Như vậy, có gây khó cho các cơ quan báo không, thưa bà?

- Quyết toán thuế TNDN tính theo năm, và buộc các đơn vị phải tính được. Tính như thế nào? Trước hết, xác định chi phí hợp lý. Đây là các khoản chi theo quy định của pháp luật, bao gồm: Chi phí khấu hao; chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu; tiền lương, tiền công; chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; chi phí dịch vụ mua ngoài; các khoản chi cho lao động nữ, bảo hộ lao động, trích nộp quỹ BHXH, BHYT; chi trả lãi tiền vay; các khoản trích dự phòng; trợ cấp thôi việc; chi tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ... và cuối cùng mới là chi phí quảng cáo, tiếp thị khuyến mại, khánh tiết, lễ tân..., chi phí này khống chế không quá 10% tổng số các khoản chi phí (quy định ở trên).

Một doanh nghiệp hay cơ quan báo chí, trước mỗi năm hoạt động bao giờ cũng phải có kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó có kế hoạch về doanh thu, kế hoạch chi phí, lao động..., trong đó có xác định chi phí trong năm khoảng bao nhiêu và trên cơ sở đó xác định tổng chi quảng cáo, khánh tiết, lễ tân... là không quá 10%. Do vậy, doanh nghiệp hay cơ quan báo chí chi hoa hồng môi giới quảng cáo 50% hay 30%, cơ quan thuế không can thiệp, nhưng cuối năm quyết toán thuế, cơ quan thuế chỉ chấp nhận 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý...

* Thực tế hiện nay việc quảng cáo không giống nhau giữa các báo và giữa các hợp đồng quảng cáo trong cùng một cơ quan báo (thí dụ có trường hợp ký trực tiếp, có trường hợp qua môi giới...) việc hạch toán quy định như thế nào?

- Tôi lấy thí dụ như thế này: Công ty A có mặt hàng cần quảng cáo, tiền quảng cáo là 100 triệu, báo B nhận đăng quảng cáo. Nếu bình thường không có hoa hồng thì bên B xuất hoá đơn cho bên A 100 triệu, hai bên hạch toán: Doanh thu - Chi phí = 100 triệu. Nếu bên B khuyến khích bên A chi hoa hồng cho bên A 20% (20 triệu) thì về nguyên tắc, đây là khoản chi phí của bên A, nên Công ty A được giảm chi phí 20 triệu. (Trường hợp không thay đổi hợp đồng, bên B đã xuất 100 triệu thì 20 triệu được hạch toán vào thu nhập khác (lãi) của Công ty A).

Nếu bên B chi cho cá nhân người mang quảng cáo về thì phát sinh vấn đề: Chi phí của bên A nhưng cá nhân được hưởng lãi cho mình 20 triệu, bên B khi chi cho người làm quảng cáo phải có Phiếu chi, trong đó ghi rõ họ tên, số chứng minh thư, địa chỉ và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì mới được hạch toán vào chi phí, nếu không có các thủ tục này thì 20 triệu không được hạch toán vào chi phí. Lưu ý: 20 triệu chi hoa hồng này cùng với các khoản chi hoa hồng môi giới khác, chi lễ tân, khánh tiết... chỉ được hạch toán vào chi phí để tính thu nhập doanh nghiệp của báo bằng 10% trên tổng chi phí hợp lý tính thuế.

Ở một khía cạnh khác, chúng tôi không khuyến khích môi giới quảng cáo, đây là tiêu cực không rõ ràng, lấy tiền của Nhà nước (đối với quảng cáo của các doanh nghiệp nhà nước) doanh nghiệp bỏ túi cá nhân. Nếu giảm giá 20% thì bản chất bên quảng cáo được hưởng, qua môi giới, tự nhiên doanh thu là 100 triệu nhưng chi phí khống là 20 triệu, cả hai bên đều bị thiệt và rất vô lý...

* Xin cảm ơn bà!Theo nhandan.org.vn
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều