Linh tinh - lang tang for handfone

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Nokia Secret Codes
*#06# - Displays IMEI(universal code, can be used with any mobile phone)
*#92702689# - Displays warranty menu (to exit this menu, you must turn your phone off)
*#746025625# - Shows if the phone supports clock stopping
*#0000# - Displays filmware Informationn
*3370# - Activates "EFR" (increase all quality but battery life decreases)
#3370# - Deactivates "EFR"
#pw+1234567890+4# - Gives status of network phone lock (p, w & + are got by pressing the * key rapidly)
*43# - Activates call waiting options, including Asynchronous Data Services
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
đầu tiên hãy vào đây:
http://www.E-voiz.com
sau đó dowload chương trình của website về, mua pincode từ website bằng nhiều hình thúc và enter vào, quay số là xong !
vì giá phone từ pc to mobile của site này quá good, nên 1 nhóm sinh viên đã thông minh làm ra website www.sinhvien.ws/phonecard để làm trung gian giao dịch....kiếm tiền, các bạn có thể liên hệ qua nhóm đó hoắc tự mua trên site tuỳ ý thích
------thân ái------
(source from one of my friend in VTF Group)
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
một số đoạn nhạc cho dòng Nokia 8250 trờ lên

Listed below are mobile ringing tones.

Nokia Tempo: 90
2.a1 4b1 2.a1 4b1 4#c2 2a1 4a1 4e1 4#g1 4b1 4#c2 2.a1 4b1 2a1 4#c1 4d1 1e1 2- 2.a1 4b1 2.a1 4b1 4#c2 2a1 4a1 4e1 4#g1 4b1 4#c2 2.a1 4b1 2.a1
4a1 1e2

Will Young
Evergreen
Nokia Tempo: 140
8g1 8g1 8g1 4a1 4c2 4c2 4a1 2- 8g1 8g1 8g1 4a1 4c2 4d2 4- 8- 8b1 8a1 4g1 4g1 4a1 4c2 4f2 4e2 4c2 8- 8a1 4c2 4c2 4c2 4e2 4d2 2- 4- 4g1 4a1 4c2 4f2 4e2 8c2 4- 8c2 4f2 4f2 8f2 8e2 4e2

Linkin Park
In The End
Nokia Tempo: 125
4d1 4a1 4a1 4f1 4e1 4e1 4e1 8f1 8e1 4d1 4a1 4a1 4f1 2e2 4- 16- 4d1 4a1 4a1 4f1 4e1 4e1 4e1 8f1 8e1 4d1 4a1 4a1 4f1 2e1

Shakira
Whenever Wherever
Nokia Tempo: 90
16#c3 16#c3 16#g1 16#g1 16#g1 16#c3 16#g1 16#c3 16a2 16a2 16a1 16a1 16a1 16a2 16a1 16a2 16e3 16e3 16#g1 16#g1 16#g1 16e3 16#g1 16#f1 16b2 16#f1 16b2 16#f1 16#g1 16b2 16#f1 16#c1 16#c3 16#c3 16#c1 16#c3 16#d1 16#c3 16e1 16#c1 16a2 16#c1 16a2 16#c1 16#d1 16a2 16e1 16a2 16#f3 16#f3 16#c1 16#f3 16#c1 16#f3 16#c1 16#c1 16b2 16b3 16b2 16b3 16b3 16b2 16b3 8#c1

indiana
Nokia Tempo: 125
4e1 16f1 8g1 2c2 4d1 16e1 1f1 4g1 16a1 8b1 2f2 4a1 16b1 4c2 4d2 4e2 4e1 16f1 8g1 1c2 4d2 16e2 2f2 4g1 16g1 4e2 4d2 16g1 4e2 4d2 16g1 4f2 4e2 16d2 2c2


James Bond
Nokia
16#d1 32f1 32f1 16f1 8f1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 32#f1 32#f1 16#f1 8#f1 16f1 16f1 16f1 16#d1 32f1 32f1 16f1 8f1 16#d1 16#d1 16#d1 16#d1 32#f1 32#f1 16#f1 8#f1 16f1 16e1 16#d1 16#d2 2d2 16#a1 16#g1 2#a1

Ghostbusters
Nokia Tempo: 225
8g1 8g1 4b1 4g1 4a1 4f1 1- 8g1 8g1 8g1 8g1 4f1 4g1 2- 4- 8g1 8g1 4b1 4g1 4a1 4f1 1- 8g1 8g1 8g1 8g1 4f1 4a1 4g1 4d1 4-
Ericsson

Aerosmith
I Don't Wanna Miss A Thing
Nokia Tempo: 125
2- 16a1 16- 16a1 16- 8a1 16- 4a2 16g2 16- 2g2 16- 4- 8- 16g2 16- 16g2 16- 16g2 8g2 16- 4c2 16#a1 16- 4a2 8g2 4f2 4g2 8d2 8f2 16- 16f2 16- 16c2 8c2 16- 4a2 8g2 16f2 16- 8f2 16- 16c2 16- 4g2 4f2

Ace of Base
All That She Wants
Nokia Tempo: 225
8a1, 4-, 8a1, 4-, 8a1, 4c2, 4a1, 8c2, 8a1, 4-,4-, 8a1, 4-, 8a1, 4-,
8a1, 4d2, 4a1, 8d2, 8a1, 8c2, 8a1, 4-, 8a1, 4-, 8a1, 4c2, 4a1, 8c2, 8a1, 4-,4-, 8g1

Doors
Light My Fire
Nokia Tempo: 140
8b2 16g2 16a2 8b2 8d3 8c3 8b2 8a2 8g2 8a2 16f2 16a2 8c3 8f3 16d3 16c3 16#a2 16g2 8#g2 8g2 8#g2 16g2 16a2 8b2 8#c3 16b2 16a2 16g2 16f2 8e2 8f2 1a2 4a2

Guns N' Roses
Paradise City
Nokia Tempo: 225
8d1 4c1 4#c1 8d1 4c1 4#c1 4d1 4c1 4d1 4c1 4d1 8f1 8d1 4c1 4#c1 8d1 4c1 4#c1 4d1 4c1 4d1 4c1 4d1 8f1

Meat Loaf
Bat Out Of Hell
Nokia Tempo: 180
8g1 8g1 8c2 8c2 8c2 4c2 8c2 8c2 4.a1 8a1 8a1 8a1 4.g1 1g1 2- 8- 8g1 8g1 8g1 4c2 8c2 4c2 8c2 8c2 8c2 8b1 8b1 8b1 4b1 8b1 4b1 4.a1 4.g1 2f1 2-

Metallica
Enter Sandman
Nokia Tempo: 225
8d1 4d2 4f2 4#g1 8g1 4d2 8d1 4d2 4f2 4#g1 8g1 4d2 8d1 4d2 4f2 4#g1 8g1 4d1 8f1 4d1 4e1 4d1 4e1 4f1 4e1 8d1

Nirvana
Smells Like Teen Spirit
Nokia Tempo: 225
4.c1 8c1 4c1 4c1 4c1 4f1 4f1 4d1 4.#d1 8#d1 4#d1 4#d1 4#d1 4#g1 4#g1 4g1 4.c1 8c1 4c1 4c1 4c1 4f1 4f1 4d1 4.#d1 8#d1 4#d1 4#d1 4#d1 4#g1 4#g1 4g1 4.c1 8c1 4c1 4c1 4c1 4f1 4f1 4d1 4.#d1 8#d1 4#d1 4#d1 4#d1 4#g1 4#g1 4g1 4.c1 8c1 4c1 4c1 4c1 4f1 4f1 4d1 4.#d1 8#d1 4#d1 4#d1 4#d1

Nirvana
Come as You Are
Nokia Tempo: 225
8c1 8c1 8#c1 8d1 4- 4- 8f1 8d1 8f1 8d1 8d1 8#c1 8c1 8g1 8c1 8c1 4- 4- 8g1 8c1 8#c1 8d1 4- 4- 8f1 8d1 8f1 8d1 8d1 8#c1 8c1 8g1 8c1 8c1 4- 4- 8g1

Pink Floyd
Another Brick In The Wall
Nokia Tempo: 112
4d1 8e1 4f1 4.e1 4d1 8e1 4f1 4e1 8- 4d1 8e1 4f1 4.e1 4d1 8e1 4f1 8- 4-

Queen
Radio Ga Ga
Nokia Tempo: 112
4f2 8g2 4f2 4c2 8- 8f2 8f2 8g2 8f2 8c2 8- 4- 8f2 8f2 8g2 8f2 8c2 8- 4- 8f2 8f2 8g2 8f2 8c2 8- 4-

Queen
Another One Bites The Dust
Nokia Tempo: 125
16a1 16g1 8e1 8- 8e1 8- 8e1 4- 16- 16e1 8e1 8e1 8g1 16e1 8.a1 4- 16a1 16g1 8e1 8- 8e1 8- 8e1 4- 16- 16e1 8e1 8e1 8g1 16e1 8.a1 4- 8- 8e1 8- 8e1 8- 8e1 4- 16- 16e1 8e1 8e1 8g1 16e1 8.a1 4- 16a1 16g1 8e1 8- 8e1 8- 8e1 4- 16- 16e1 8e1 8e1 8g1 16e1 8.a1 4-

Queen
We Are The Champions
Nokia Tempo: 63
2d2 8#c2 8d2 4#c2 4a1 8#f1 4b1 2#f1 8a1 2d2 8e2 8#f2 4a2 4#f2 16b1 2b1 4b1 4a1 8b1 4a1 4g1 4g2 4#f2 8g2 4#f2 4e2 4#f2 4d2 8g2 4#f2 4d2 8g2 4f2 4d2 8g2 4f2 2d2 8c2 8a1
p/s cho bác HVL&copy; hehhehee

Queen
We Will Rock You
Nokia Tempo: 100
4F1 4E1 4D1 4C1 8D1 8D1 4- 8D1 8D1 4- 4F1 4E1 4D1 4C1 8D1 8D1 4- 8D1 8D1

Red Hot Chili Peppers
Scar Tissue
Nokia Tempo: 100
8p 32c 32p 32c 32p 32c 16p 32p 32c 16p 32p 16c. 32p 16c 16p 8c 8d. 16p 8d 8c 4d 4c. 8p 32c 32p 32c 32p 32c 16p 32p 16c 16p 16c. 32p 16c 16p 8c 8d. 16p 8d. 16p 2a

The Eagles
Hotel California
Nokia Tempo: 71
16g2 16g2 8g2 16f2 16f2 8f2 2g2 8g2 8g2 8f2 8f2 2f2 16f2 16g2 8g2 16f2 16f2 8f2 16f2 2g2 8g2 8g2 8g2 16f2 16f2 16f2 16#d2 2c2 16g2 16g2 8g2 16f2 16#d2 8#d2 16f2 2g2 16#d2 16g2 16g2 8g2 8f2 8#d2 2#d2 16#d2 16f2 16f2 16f2 16f2 16f2 16#d2

The Bee Gees
Staying Alive
Nokia Tempo: 225
4f1, 4g1, 4-, 4#a1, 4-,4-, 8F1, 4-, 4-, 8D1, 4c1, 4d1, 4f1, 4-, 4c1,
4d1, 4-, 4f1, 4-,4-, 8C1, 4d1, 4-, 4f1, 4-, 8G1, 4#a1,

Train
Drops Of Jupiter
Nokia Tempo: 180
8g2 32- 16.d2 2e2 8g2 32- 16.e2 4g2 8e2 32- 4.a2 8e2 4.d2 8a1 4.a1 8g2 16.e2 8g2 32- 16.e2 8g2 32- 16.e2 4a2 8e2 32- 4.d2 8e2 4.d2 8c2 4e2 16.d2 4d2 8d2 32- 16.d2 8c2 32- 4.d2 8c2 4e2 4.d2 4g2 2e2 8g2 16.e2 4g2 8g2 32- 16.e2

U2
Beautiful Day
Nokia Tempo: 140
16a2 16- 8e2 8d2 8#c2 4.e2 4- 2- 16- 8.a2 16- 8.g2 16- 8#f2 4e2 8d2 16#f2 16- 8.e2 2- 16- 8#f2 4e2 4.e2 2- 16- 8.a2 16- 8.g2 16- 4.#f2 4.e2 4.e2 8- 8a2 8#f2 4e2 4.e2 4- 2- 16- 8b2 16b2 16- 8g2 16g2 16- 8#f2 16e2 16- 8d2 4#f2

U2
Stuck In A Moment
Nokia Tempo: 93
4#f2 4e2 4b1 8#f2 8e2 8b1 8#f2 8e2 8b1 8#f2 8e2 8#c2 8b1 8b1 4b1 8.#c2 16b1 16b1 16b1 4#c2 8#c2 4b1 8#g1 2e1 4#f2 4e2 4b1 8#f2 8e2 8b1 8#f2 8e2 8b1 8#f2 8e2 8.#c2 16b1 8b1 4b1 4#c2 16e1 16e1 4#c2 8#c2 4b1 8#g1 8e1

U2
With Or Without You
Nokia Tempo: 100
8F1 8F1 8F1 4G1 1A1 4- 8- 8G1 4G1 4C2 4#A1 4A1 4G1 4F1 4- 8- 8F1 8G1 8- 1A1 4- 8- 8G1 16- 8G1 16- 4A1 4G1 8- 4F1

U2
Sunday Bloody Sunday
Nokia Tempo: 120
4e 4g 4b 4g 4d 4g 8p 4g 4c 4g 4b 4g 4c 4g 4b 4g 4e 4g 4b 4g 4d 4g 4b 4g
4c 4g 4b 4g 4c 4g 8p 4g

Bon Jovi
Its My Life

Nokia Tempo: 140
4#d1, 4g1, 2.g1, 8#d1, 4#d1, 4d1, 4c1, 4.#a3, 4-, 8-, 8#a3, 8g1, 8g1, 8g1, 8g1, 4#a1, 4#d1, 4#d1, 2g1, 4-, 8#d1, 8#d1, 8#d1, 8#d1, 4#d1, 8d1, 4.c1, 8#a3, 2.a3, 2-, 4#d1, 4g1, 2.g1, 8c1, 8#d1, 8#d1, 8#d1, 8#d1, 4#d1, 4d1, 4c1, 2#a3, 8-, 8#a3, 8g1, 8g1, 8g1, 8g1, 4#a1, 4#g1, 4g1, 8f1, 4.#d1, 4-, 8#d1, 8#d1, 8#d1, 8#d1, 4#d1, 8d1, 4.c1, 8#a3, 2.#a3, 4-, 4#d1, 4-, 4d1, 4-, 4c1

Abba
Dancing Queen
Nokia Tempo: 112
2.#c2 4b1 2.d2 16#c2 8b1 16a1 8.b1 8.#c2 4.#c2 16a2 8.a2 16#g2 8.#g2 16#f2 2.#f2 2.#c2 4b1 2.d2 16#c2 8b1 16a1 8.b1 8.#c2 4.#c2 4b1 2.a1 4-

Abba
Mamma Mia

Nokia Tempo: 40
32f2 32#d2 32f2 8#d2 32#d2 32#d2 32f2 32g2 32f2 16.#d2 32- 16f2 8#d2 16#g2 32#g2 32#g2 32#g2 16g2 16.#d2 32- 8#a2 32#a2 32#a2 16#a2 16f2 16g2 8#g2 16g2 16g2 32g2 16g2 16d2 16#d2 8f2 16f2 8#d2 16#g2 32#g2 32#g2 32#g2 32g2 32#d2 32f2 16#d2

Addams Family
Nokia Tempo: 160
8c2 4f2 8a2 4f2 8c2 4b1 4.g2 8f2 4e2 8g2 4e2 8e1 4a1 4.f2 8c2 4f2 8a2 4f2 8c2 4b1 4.g2 8f2 4e2 8c2 4d2 8e2 8f2 1- 32- 8c2 8d2 8e2 8f2 1- 8d2 8e2 8#f2 8g2 1- 8d2 8e2 8#f2 8g2 4- 8d2 8e2 8#f2 8g2 4- 8c2 8d2 8e2 8f2 1- 4-

Batman

Nokia Tempo: 140
16a1 16#g1 16g1 16#f1 16f1 16#f1 16g1 16#g1 4.a1 8- 8d1 8d1 8#c1 8#c1 8c1 8c1 8#c1 8#c1 8d1 8d1 8#c1 8#c1 8c1 8c1 8#c1 8#c1 8d1 8d1 8#c1 8#c1 8c1 8c1 8#c1 8#c1 8g2 8- 4g2 2-

Friends
Nokia Tempo: 125
16e2 16e2 16d2 16c2 8#a1 8#a1 16c2 8d2 8.c2 8- 16e2 16e2 16d2 16c2 8#a18#a1 16c2 8d2 8.c2 8-

Seinfeld
Nokia Tempo: 120
4c 8p 8c 8e 8p 8g 8p 4a# 8p 4e 8p 8f 8p 8f p 8d# 8p 4d 8p 4c# 8p 8c 8c 8c 8p 8d 8d 8p 4d# p 8p 8e

X Files
Nokia Tempo: 125
4e1 4b1 4a1 4b1 4d2 2b1 1- 4e1 4b1 4a1 4b1 4e2 2b1 1- 4g2 4#f2 4e2 4d2 4e2 2b1 1- 4g2 4#f2 4e2 4d2 4#f2 2b1 1- 4e1 4b1 4a1 4b1 4d2 2b1 1- 4e1 4b1 4a1 4b1 4e2 2b1 1- 4e2 2b1một số hướng dẫn giúp bạn nhanh chóng trong việc tao ra những điệu nhạc

để có được dấu # nhấn cái phím dưới cùng góc phải
để có được dấu . giữ lâu cái phím đấy là được
tăng các âm điệu phím số 9, giảm là phím số 8( max=32, min =1)
phím * dùng để cường đọ từ 1-3

chúc vui vẻ

(Source: xxincluxx - Hương táo)
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Em vẫn chưa biết cách tạo nhạc cho điện thoại ( trước đây em đã tự tạo rồi, nhưng theo nốt nhạc cơ, còn kiểu này chưa thử )
Anh chỉ cho em cách thực hiện rõ rõ tí :lol
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA