Tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán

 • Thread starter HyperVN
 • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Hội thảo là diễn dàn dành cho các don vị, tổ chức cá nhân, don vị cung cấp, hỗ trợ và sử dụng phần mềm kế toán trao dổi thảo luận nhằm dua ra một tiêu chuẩn chung cho phần mềm kế toán tại nuớc ta, phù hợp với từng Bộ, Ngành riêng biệt và dáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Tại Hội thảo, Vụ Truởng vụ CÐKT - Bộ Tài chính - Bùi Van Mai nhấn mạnh: Hiện nay, theo thống kê có khoảng 40 công ty sản xuất phần mềm kế toán, dó là chua kể dến các tổ chức nuớc ngoài, liên doanh. Các sản phảm phần mềm kế toán phổ biến hiện nay trên thị truờng duợc dánh giá là khá uy tín nhu EFFEC, và FastAccouting,... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số phần mềm kế toán chất luợng thấp, ngôn ngữ viết lạc hậu, nhiều lỗi, hoặc chỉ chạy duợc một số thành phần co bản của kế toán, do vậy chua dáp ứng duợc nhu cầu của công tác hạch toán kế toán dề ra.

Hội thảo dã dua ra một số hạn chế của các sản phẩm phần mềm hiện nay:

- Dễ dàng sửa chữa lại sổ kế toán sau khi dã khoá sổ. Các don vị có thể tự ý diều chỉnh lại số liệu vào thời diểm cuối kỳ kế toán theo ý muốn của chủ quan gây sai lệch về dộ trung thực của các số liệu kế toán (mỗi lẫn in ra báo cáo lại có số liệu khác nhau)

- Phần mềm kế toán duợc thiết kế sai với quy trình hạch toán bắt buộc, hoặc hạch toán tắt, bỏ sót một số nghiệp vụ theo chế dộ quy dịnh.

- Không tuân thủ các quy dịnh nghiêm ngặt các quy dịnh về tài chính, nhu tính và phân bổ khấu hao, phân bổ chi phí, tập hợp chi phí không dúng dối tuợng theo quy dịnh.

- Một số truờng hợp (thuờng gặp ở don vị dầu tu nuớc ngoài) thực hiện công tác kế toán theo một chuong trình không tuân thủ chế dộ kế toán dã duợc dang ký tại Bộ Tài chính, tuy nhiên họ vẫn có thể in ra các báo cáo tài chính theo những quy dịnh của chế dộ kế toán doanh nghiệp.

- Không tuong thích với các phần mềm khác.

Qua thảo luận, dóng góp ý kiến của các cá nhân don vị tham dự, Hội thảo dã nêu một số tiêu chuẩn co bản cho các sản phẩm phần mềm kế toán.

- Phần mềm kế toán phải duợc xây dựng dựa trên co sở tuân thủ các quy dịnh kế toán của Nhà nuớc.

- Ðảm bảo tính dộng (tính mở) dể có thể phù hợp với dặc diểm hoạt dộng và yêu cầu quản lý của từng loại hình doanh nghiệp và don vị

- Phải dễ sử dụng, không gây khó khan cho các don vị trong quá trình sử dụng. Việc thao tác trên máy không yêu cầu kỹ thuật cao. Giao diện phần mềm phải dễ hiểu, dễ truy cập và dễ tìm kiếm.

- Phải có tính quản trị cao dáp ứng yêu cầu quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính với kế toán quản trị, có thể tự dộng lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị vào thời diểm bất kỳ.

- Phải có tính liên kết, liên hoàn dảm bảo có thể nối mạng LAN, hoặc mạng WAN, và máy chủ phải kiểm soát duợc toàn bộ hoạt dộng của các máy khác.

- Phải dảm bảo tính mật thông tin nội bộ cung nhu bên ngoài. Các nghiệp vụ dã duợc hợp thức hoá, nếu có sai sót không duợc xoá bỏvà phải duợc sửa chữa theo quy dịnh. Có hệ thống mã khoá hợp lý cho phép những nguời có trách nhiệm truy cập những thông tin cần thiết theo mức dộ trách nhiệm và thẩm quyền.

- Ðảm bảo dịch vụ bảo trì, bảo hành trong suốt thời gian hoạt dộng.

Hội thảo cung dua ra ý kiến nên thành lập một Trung tâm thẩm dịnh phần mềm kế toán do bộ Khoa học công nghệ & Môi truờng cùng một số co quan có thẩm quyền dứng ra kiểm dịnh tiêu chuẩn phần mềm kế toán.

Ngọc Lý-VASC
VASC thực hiện
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Theo tôi được biết, hiện nay việc sử dụng phần mềm kế toán trong doanh nghiệp chưa có một văn bản pháp luật nào hướng dẫn hay quy định, tuy nhiên tôi cũng muốn đưa ra đây để chúng ta là những kế toán ở các đơn vị hoặc là sinh viên đang nghiên cứu về kế toán thử bàn luận:
- Thứ nhất, có cần thiết phải có một văn bản hướng dẫn về thực hiện kế toán bằng phần mềm trong doanh nghiệp không? Và nếu có thì nên quy định đến đâu, về vấn đề gì?
- Thứ hai, việc quy định phần mềm kế toán muốn được sử dụng và công nhận phải được chấp thuận của BTC là có cần thiết không?
Xin mời các bạn cho ý kiến phân tích, bình luận và tham gia mục thăm dò ý kiến ở trên nhé!
 
HaiTam

HaiTam

Nguyễn Hải Tâm
Thành viên BQT
7/11/02
2,177
595
113
TP.HCM
www.webketoan.vn
Theo tôi chỉ cần có văn bản đủ hiệu lực pháp lý cho phép hình thức kế toán máy là được. Ý của tôi là VB này cho phép doanh nghiệp đương nhiên được sử dụng PMKT nếu có nhu cầu và không phải xin phép. Tất nhiên DN phải đảm bảo một số yêu cầu nào đó về mặt dữ liệu và báo cáo.

Việc quy định PMKT muốn được sử dụng và công nhận phải được chấp thuận của BTC, liệu đây có phải là một giấy phép con không ? Theo tôi BTC chỉ cần quy định một số tiêu chuẩn mà các PMKT phải thỏa mãn là được sử dụng.
Đã từng có ý tưởng các dn sử dụng chung PMKT để tiện tổng hợp dữ liệu nhưng ai sẽ cung cấp pm này hay là một đại gia nào đó độc quyền mà chất lượng thì ...

Không biết mình có lo "bò trắng răng" không ta ? :lol

:talk To nguyensinh78: lần sau bạn post tiếng Việt có dấu nha.
 
N

nguyensinh78

Guest
24/5/03
14
0
0
46
Quảng Ngãi
www.nguyensinh.net
việc này nếu thực hiện thì dể thôi
chỉ cần đóng dấu đỏ, ký tên vào tất cả ccác báo cáo in ra là được
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
- Hiện nay phần mềm kế toán tại Việt Nam mới chỉ được coi là công cụ thay thế con người thực hiện các thao tác ghi chép chi tiết tổng hợp, kết quả cuối cùng của phần mềm là các bảng kê báo cáo, chỉ cần phần mềm kế toán tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về tính hợp lý hợp lệ và thực hiện đầy đủ các yêu cầu bắt buộc về hệ thống chứng từ kế toán từ chứng từ đầu vào của hệ thống kế toán máy và các báo cáo kết xuất phải theo luật kế toán và các luật thuế của nhà nước Việt Nam là đủ. Nghĩa là quan trọng là chứng từ và thể hiện các chứng từ đó trên giấy (yêu cầu có bút tích và xác nhận đầy đủ), chứng từ điện tử mới chỉ được công nhận ở một số ngành đặc thù như ngân hàng, hãng hàng không.

Nếu có thì theo tôi là việc thừa nhận và quy định về chứng từ điện tử cho bất cứ tổ chức nào thực hiện: thừa nhận và quy định hệ thống chứng từ sao lưu bằng các thiết bị điện tử (bao gồm dữ liệu và chứng thực bằng chữ ký điện tử), điều này là ít khả thi vì nó liên quan tới trình độ CNTT và tính không trung thực, bền vững và tính khả biến của các thiết bị lưu trữ điện tử.
 
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
Tiêu chí đánh giá phầm mềm kế tóan

Gởi con nhà kế.
Bây giờ, con nhà kế đều phải làm quen với các phần mềm kế toán, dù lớn hay nhỏ, dù có kèm ERP hay chỉ đơn thuần lập báo cáo tài chính. Đối với các Kế sếp, cần phải học thêm cách lựa chọn phần mềm kế tóan.
Vì vậy, Lão gia mở topic này để chúng ta thảo luận thêm về các chỉ tiêu, tiêu chuẩn cần thiết khi lựa chọn một phần mềm kế tóan cho đơn vị mình.
Vậy theo các bạn, chúng ta bắt đầu lực chọn phần mềm kế tóan dựa trên những tiêu chí nào.
Mời các bác Kế và các bác ERP chỉ giáo
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
21
Biên Hoà - Đồng Nai
Theo em thì có 1 số vấn đề mà người dùng chú ý đó là:

+ Tính "mềm" của phần mềm kế toán phải cao
+ Các phân hệ phải đơn giản trong các bước hạch toán
+ Phải bắt buộc có các báo cáo quản trị
+ Phải có báo cáo Cashflows Statement theo phương pháp gián tiếp (hơi đặc biệt với em)
+ Giao diện đơn giản, không quá màu mè....
 
E

ERPSolution

Trung cấp
6/4/05
191
0
0
49
HCMC
Lão Gia mở mục này hay đấy,

Chương trình thiết kế ngoài việc đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ, báo cáo tài chính thì một số tiêu chí cần quan tâm như dưới đây:
- Phân bố nghiệp vụ phải khoa học, không phải cứ đủ nghiệp vụ là được. Biết rõ nghiệp vụ này bộ phận nào sẽ làm sẽ hỗ trợ tốt thao tác và bảo mật. (VD: có chương trình thiết kế, khi lập phiếu chi trả lương phải vào module Nhân sự tiền lương, như vậy, cô kế toán tiền mặt sẽ thấy hết các thông tin của quản lý NSTL. Chắc chắn phòng NSTL sẽ không đồng ý...)
- Sơ đồ lưu chuyển bút toán trong chương trình phải rõ ràng, khoa học, tránh nhầm lẫn. Bút toán nhập xong phải biết nó chuyển đi đâu (dĩ nhiên phải hợp lý).
- Thiết kế mở, linh hoạt đặc biệt cho các nhu cầu quản trị và khả năng 'phản ứng' trước những quy định thay đổi của CQ nhà nước.
- Tính bảo mật cao.
- Thiết kế giao diện, báo biểu đẹp (nhưng không màu mè).
- Thuật ngữ chuẩn.
Ngoài ra, cần phải quan tâm đến chính sách dịch vụ khách hàng của Vendor và giá cả nữa.

Một vài góp ý chưa đầy đủ, bổ sung tiếp đi các Mem ơi,

ERPS
 
Sửa lần cuối:
S

StonyHeartedMan

Guest
2/10/04
306
2
0
Hà nội
www.vnuni.net
Choosing an accounting software package & erpchecklist

Mọi người tham khảo thêm 1 chút xíu nhé.

AccSoft checklist:
When you make calls to vendors or perhaps meet with the most promising ones, keep this list of questions and key features handy.
Does the package offer:
- Ability to drill down from summary general ledger data to individual transactions?
- Ability to import and export data to and from spreadsheets and word processing programs?
- Ability to generate custom reports?
- Fast posting of large batches of transactions?
- Strong security?
- Adequate technical support?
-... (See attacted file)

ERP selection criteria checklist:
Implementing an ERP package is a complex and costly undertaking, so it's essential to choose the appropriate vendor. This checklist can serve as a guide to help you determine which vendor is best suited for your organization.

(See attached file for more detail.)

PS: Nếu chỉ nói "Tính động, Tính mở" của chương trình thì hơi quá chung chung vì "Nhu cầu" nào cũng cần thế cả. Vì thế, nếu mọi người nói rõ "động, mở" như thế nào thì mới có ý nghĩa.

Cheers!
 

Đính kèm

 • choosing accsoft & erpchecklist.zip
  33 KB · Lượt xem: 617
Sửa lần cuối:
C

chrysanthemum

Guest
2/8/04
21
3
0
Xem cái check list của bạn SHM thấy hay nên mình dịch ra tiếng Việt để bà con tham khảo chơi (chỗ nào dịch chưa chuẩn xin góp ý để mình sửa).

Các tiêu chí cần kiểm tra khi mua một phần mềm kế toán:

 Có chức năng "truy vấn ngược" khi xem báo cáo không? VD: trên báo cáo Tổng hợp công nợ, click chuột vào một dòng bất kỳ thì ra được báo cáo Chi tiết công nợ, rồi từ Chi tiết công nợ xem được chứng từ cụ thể.
(Ability to drill down from summary general ledger data to individual transactions?)

 Có chức năng xuất dữ liệu ra Word, Excel, … và ngược lại không?
(Ability to import and export data to and from spreadsheets and word processing programs?)

 Có cho phép người dùng tự soạn, sửa mẫu biểu báo cáo theo ý muốn không?
(Ability to generate custom reports?)

 Khi thực hiện các tác vụ lớn (như là ghi sổ theo lô) thì chương trình chạy có nhanh không?
(Fast posting of large batches of transactions?)

 Có khả năng bảo mật cao (cho phép phân quyền đến từng chức năng, từng báo cáo) không?
(Strong security?)

 Tiền trao, cháo múc rồi thì sau đó tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật có chu đáo không?
(Adequate technical support?)

 Có lưu giữ được dữ liệu "lịch sử" và có khả năng so sách, đối chiếu với hiện tại không? VD: cùng là số tài khoản tại ngân hàng của khách hàng, nhưng tháng trước khách hàng đó thanh toán qua tài khoản A, tại ngân X, còn tháng này lại thanh toán qua tài khoản B tại ngân hàng Y…
(Retention of historical data and ability to compare current results to past results?)

 Có khả năng theo dõi chi phí trực tiếp theo đối tượng gắn với công việc không? VD: đã trả bao nhiêu tiền công cho công nhân A để sản xuất sản phẩm X …
(Ability to match direct expenses with specific clients and projects?)

 Có khả năng phân bổ chi phí gián tiếp cho từng công việc?
(Ability to allocate indirect costs to individual projects?)

 Có tích hợp được với các hệ quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và thương mại điện tử không?
(Ability to integrate customer management and e-commerce functions?)

 Tờ khai thuế, bảng kê thuế và các mẫu biểu liên quan thuế khác có luôn được cập nhật theo mẫu mới nhất?
(Preparation of 941s, W-2s, 1099s, and 940s?)

 Có khả năng chuyển dữ liệu vào chương trình tính thuế riêng của bạn không? (yêu cầu này hơi cao)
(Ability to flow data from the program into your tax software?)

 Sau này công ty thêm người, thêm máy thì có phải trả thêm nhiều money không?
(Ability to add more users at a later date with minimal cost increases?)
 
Sửa lần cuối:
E

ERPSolution

Trung cấp
6/4/05
191
0
0
49
HCMC
Theo mình thì thuật ngữ 'drill down' có nghĩa là 'truy vấn ngược', nó chính xác hơn ' quản trị ngược'.

ERPS
 
S

StonyHeartedMan

Guest
2/10/04
306
2
0
Hà nội
www.vnuni.net
ERPSolution nói:
Theo mình thì thuật ngữ 'drill down' có nghĩa là 'truy vấn ngược', nó chính xác hơn ' quản trị ngược'.

ERPS

Mình cũng nghĩ thế. Ý nghĩa của nó là từ bất kỳ 1 con số nào nằm trên report hay grid thì ta có thể "truy ngược" lại đến tận chứng từ gốc tạo nên con số đó. Trong các phần mềm ERP thì ko thể thiếu feature này (drill-down report).
 
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
chrysanthemum nói:
Các tiêu chí cần kiểm tra khi mua một phần mềm kế toán:

Tuyệt vời lắm, Lão gia xin bổ sung thêm:
1. Đội ngũ tư vấn có đủ kinh nghiệm nắm bắt yêu cầu của Doanh nghiệp không (xin lỗi hơi lạc đề môt chút).
2. PM có khả năng Kiểm sóat nhập liệu đầu vào bởi những ràng buộc hợp lý
(Nhà cung cấp đủ sức thiết kế những ràng buộc này)
3. Giao diện, thao tác nhập liệu phải phù hợp với Doanh nghiệp Việt Nam
.......
Mọi người tiếp nhé
 
S

StonyHeartedMan

Guest
2/10/04
306
2
0
Hà nội
www.vnuni.net
Yêu cầu về tính năng của sản phẩm Accounting (hơi chi tiết 1 tý)

I. Yêu cầu về tính năng của sản phẩm Accounting:
- Kiến trúc nền tảng (Solid, flexible and intelligent Software Framework, Business APIs - BAPIs)
- Hỗ trợ dòng tiến trình nghiệp vụ (Business WorkFlow)
- Tích hợp đầy đủ với các phân hệ khác của hệ thống ERP trong tương lai như:
• Management Accounting
• Nonprofit Accounting
• Tax Accounting
• Manufacturing
• Distribution
• Assets Management
• Human Resource
• Project Accounting
Ngoài ra còn khả năng tích hợp với những hệ thống ứng dụng bên ngoài, ví dụ hệ thống ứng dụng của ngân hàng v.v…

- Đảm bảo tính năng linh hoạt:
Đảm bảo khả năng tùy biến giúp cho sự thích ứng của chương trình với các yêu cầu thực tế.
• Flexible Chart of Account
• Multi currencies support
• Localisation (Multi Language, rules…)
• Powerfull, automatic Account Entry Definition
• Reconciliasion support
• Support various kinds of accounting registration
• Dynamic Report Engine

- Cho phép lập ngân sách
Các công cụ lập ngân sách cho phép các công ty có thể lập ngân sách một cách hiệu quả và ghi lại những ngân sách này trên phần mềm để từng loại chi phí thực tế và doanh thu có thể so sánh với ngân sách một cách thuận tiện. Từng loại chi phí nên bao gồm ít nhất 5 loại chi phí bao gồm vật tư, nhân công trực tiếp, chi phí nhân công gián tiếp, chi phí cố định và các biến phí quản lý. Các công cụ lập ngân sách còn hỗ trợ cho việc kiểm soát nội bộ và soạn lập các báo cáo quản trị có ý nghĩa.

- Các chức năng:
(dài lắm... Cái này mỗi PM có thể tự liệt kê)

II. Những yêu cầu khác đối với sản phẩm
- Các yêu cầu về an toàn hệ thống (....)
- Các yêu cầu về bảo mật (Quản lý người sử dụng và xác thực, Kiểm soát (auditing), Tính bảo mật thông tin)
- Các yêu cầu khác (Giao diện, tốc độ, dung lượng, yêu cầu xử lý lỗi, các yêu cầu về tài liệu hỗ trợ, các yêu cầu hệ thống, các tiêu chuẩn áp dụng, yêu cầu về hiệu suất, yêu cầu về môi trường,...)


CÒN GÌ NỮA KO NHỈ?

À, tôi đang quan tâm đến chuyện: yêu cầu về phía khách hàng.
ie: Khách hàng cần phải có những tiêu chí nào để có thể tiếp nhận hệ thống phần mềm, để dự án được kết thúc "tốt đẹp" cho cả 2 phía. Ví dụ: Cử người delicate vào dự án, phải có sự quan tâm và chủ trì của lãnh đạo, phải có....
(Sợ nhất là khách hàng nói: Chị cứ tưởng PM nó làm được những việc này việc kia..., ơ, thế cái chức năng XYZ của chị đâu nhỉ, sao ko thấy :biggrin: v.v...). Vậy làm sao để khách hàng hiểu được các tại liệu InScope và OutScope nhỉ?

Nhân tiện upload cái Sample report về ERP (Accounting) Criterion

Cheers!
 

Đính kèm

 • sample_MODEL.zip
  15.6 KB · Lượt xem: 386
Sửa lần cuối:
Lostly

Lostly

Trung cấp
Bổ sung Yêu cầu của khách hàng:
Phần mềm của các bác phục vụ những người già sắp về hưu, tin học yếu, hay lẫn.. như thế nào trong khi cả một hệ thống không thể không có phần hành của tớ để lên báo cáo tài chính (là cái mà các bác cần để nghiệm thu lấy $$$$).
Hoặc các bác phải có giải pháp như thế nào khi mà sếp tớ và mấy bạn đồng nghiệp cực kỳ thân thiết của tớ bắt tớ không được tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm( vì lý do tế nhị) dù tớ biết chương trình của các bác rất tốt, rất hoàn chỉnh.
 
S

StonyHeartedMan

Guest
2/10/04
306
2
0
Hà nội
www.vnuni.net
Không hiểu Lostly nói gì nhỉ? Có ai hiểu ko?
cả một hệ thống không thể không có phần hành của tớ để lên báo cáo tài chính
-->
Chả nhẽ PM kế toán mà lại ko có báo cáo tài chính ư????

Cần phân biệt chức năng (functions) và tính năng (features)
Chức năng: Mô tả 1 Activity trong chương trình (ví dụ Chức năng Quotation, Order, Invoice, Receipt, v.v...)
Tính năng: Nói lên khả năng (tính năng) mà chương trình có thể đáp ứng được. (ví dụ: Hỗ trợ Unicode, Khả năng chạy trên mạng với nhiều người dùng, Drill-down report, Tra cứu động, Khả năng tự định nghĩa Report theo yêu cầu, Bảo mật, Auditing,v.v...)

Bài viết của tớ ở trên chủ yếu nói đến Tính năng (features) của 1 accsoft. Còn cái phần chức năng, như tớ đã viết:
- Các chức năng (functions):
(dài lắm... Cái này mỗi PM có thể tự liệt kê)

Hoặc các bác phải có giải pháp như thế nào khi mà sếp tớ và mấy bạn đồng nghiệp cực kỳ thân thiết của tớ bắt tớ không được tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm (vì lý do tế nhị) dù tớ biết chương trình của các bác rất tốt, rất hoàn chỉnh.
Vì lý do tế nhị và cả lý do ko tế nhị, tớ có thể làm cho các phần mềm "hoàn chỉnh, tốt"... cũng phải chịu cứng. Nhưng những phần mềm "hoàn chỉnh, tốt" nên...bỏ loại khách hàng đó mà đi tìm khách hàng khác cho nhanh.

Tóm lại: Không hiểu ý kiến, bài viết ở trên của Lostly có gì liên quan đến chủ đề: "Tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán" ko nhỉ??? Đến giờ đọc mãi vẫn ko hiểu???
 
Sửa lần cuối:
S

StonyHeartedMan

Guest
2/10/04
306
2
0
Hà nội
www.vnuni.net
Ví dụ về 1 mẫu RFP (Request for Proposal) về 1 Finance software package

Nhân tiện cái đề tài về tiêu chí đánh giá 1 phần mềm kế toán, tôi gửi lên đây cho mọi người 1 tài liệu có liên quan là: Financial Package Software Selection RFP Template (chỉ là sample version thôi, bản xịn có giá 250$)

Cheers!
 

Đính kèm

 • Financial Package Software (Sample).zip
  36.2 KB · Lượt xem: 303
A

aodenabc

Guest
14/10/04
23
0
0
Ha Noi
Theo tôi nghĩ thì khác. Tiêu chí để đánh giá một phần mềm hay một modul của phần mềm nằm ngay trong chúng ta, nó nằm trong nhu cầu hết sức thiết thực trong công việc quản lý một doanh nghiệp. Một nhà cung cấp có thể viết một bộ phần mềm hoàn toàn theo ý khách hàng(đương nhiên là chi phí rất cao) kể cả việc viết ERP. Đã có một nhà máy đã công bố sự thành công của họ khi sử dụng Phần mềm ITSOFT.ERP (http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/62846/)
Với tôi phần mềm chỉ là công cụ và việc khai thác nó chính là thành công của người sử dụng và sự hỗ trợ của các bên tư vấn là rất lớn. Chứ sản phẩn thì chỉ có thể được viết ra dựa vào hệ thống thiết kế ban đầu thôi và trong từng trường hợp cụ thể phần mềm sẽ được thay đổi sao hco phù hợp nhất.Có thể một phần mềm được dùng rất thành công cho một DN lớn nhưng lại thất bại khi áp dụng vào một DN khác vì vậy mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Hết hơi rồi bác nào tiếp cho em đê....
 
A

alovo

Trung cấp
Tôi thấy bây giờ quá nhiều phần mềm: từ ERP cho đến các phần mềm đơn thuần về kế toán. Nếu so sánh thì cần tách riêng ra, mà phần mềm kế toán chung thì giống nhau ( cùng phiên bản thì đều lấy cái hay của nhau) còn sự khác biệt chính là khi áp dụng vào từng doanh nghiệp khác nhau thì thì cần sửa đổi cho phù hợp với doanh nghiệp. Do đó phụ thuộc vào trình độ nhà cung cấp có thể hiểu khách hàng được bao nhiêu và có thể đáp ứng yêu cầu khách hàng như thế nào ( chứ đừng hứa suông để bán pm). Ngoài ra còn phụ thuộc vào trình độ người sử dụng ( đang mổ cò mà đòi áp dụng ERP thì toi). Túm lại nếu phần mềm mà có thể kế thừa cái hay của ERP và cái dễ sử dụng của phần mềm kế toán thông thường thì sẽ được nhiều khách hàng quan tâm sử dụng.
 
N

ngominhtuan12345

Guest
8/11/05
0
0
0
Hanoi
Theo tôi một phần mềm kế toán tốt cần hội đủ 5 yếu tố sau đây:
1. Phần mềm tốt phải là phần mềm chạy ổn định không bị mắc lỗi lập trình và lỗi nghiệp vụ. Giao diện phải đơn giản không màu mè để kế toán làm việc được thoải mái tránh mệt mỏi ( nên nhớ mỗi ngày kế toán phải làm việc 3 - 5 tiếng trên máy rất mệt nếu giao diện màu mè phức tạp)
2. Dịch vụ phải chu đáo và vì khách hàng. Hiện nay một số công ty cung cấp phần mềm kế toán tổ chức cung cấp dịch vụ cho khách hàng rất kém. Công việc kế toán là rất quan trọng với doanh nghiệp nhưng khi gặp trục trặc về phần mềm thì các công ty phần mềm lại rất chậm chạp thậm chí không bảo hành bảo trì điều này gây tổn thất lớn cho khách hàng.
3. Phần mềm kế toán nên dễ sử dụng và nên viết theo cách làm việc của những ngưòi làm kế toán chuyên nghiệp không nên theo lý thuyết suông hoặc quá phức tạp; Nhiều công ty phần mềm cung cấp sản phẩm quá phức tạp nhưng thực sự thì chưa đến mức cần phức tạp như vậy lãng phí quá nhiều thời gian cua kế toán.
4. Phần mềm kế toán tốt phải đáp ứng được cả những nghiệp vụ đặc thù của doanh nghiệp; Có nghĩa là phần mềm phải dễ dàng chỉnh sửa theo yếu cầu của khách hàng.
5. Phần mềm kế toán tốt phải có giá cả hợp lý. Theo kinh nghiệm của tôi 1 phần mềm kế toán tốt giá chỉ giao động từ 6 triệu đến 10 triệu đồng ( đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ) Với doanh nghiệp lớn thì từ 1000 USD đến tối đa khoảng 20.000 USD ( tương đương một ERP thu nhỏ). Những phần mềm kế toán chào giá từ 4 triệu trở xuống nói chung là dùng rất tệ và trước sau gì cũng phải đổi.
Cuối cùng một kinh nghiệm chọn mua phần mềm kế toán nữa muốn chia sẻ với các bạn là nên chọn những công ty phần mềm bán hàng chuyên nghiệp chăm sóc khách hàng nhiệt tình, trình độ nghiệp vụ của nhân viên bán hàng phải tốt. Tôi may mắn được sử dụng khoảng 20 loại phần mềm kế toán khác nhau tại Việt Nam theo tôi phần mềm kế toán MISA dùng cho hành chính sự nghiệp tốt nhưng dịch vụ hơi tồi, Phần mềm của EFFect dùng cũng được nhung cần có hiểu biết tốt về nghiệp vụ kế toán, phần mềm của Fast thì tuỳ vào lượng tiền bạn bỏ ra nếu bạn mua it tiền thì không dùng được nhiều tiền thì dịch vụ rất tốt và phần mềm cũng khá hoàn chỉnh. Theo tôi các bạn nên tham khảo một số phần mềm kế toán dùng rất ổn định và giá bán hợp lý như APRO2005 của thanglongsoft, SAS của Sis, Effect, Fast ( những phiên bản được chào giá khoảng 8 triệu).
Trên đây là những kinh nghiệm của tôi một kế toán chuyên nghiệp của một công ty cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp hy vọng có thể giúp được các bạn phần nào. Chúc các bạn làm việc hiệu quả và thành công
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA