Miễn giảm thuế TNDN

  • Thread starter Cayman
  • Ngày gửi
C

Cayman

Cao cấp
26/11/03
246
4
0
42
HCM
danketoan.com
Xin các bạn nào rành vế Thuế giúp tôi nhé !

Chẳng là tôi đang làm kế toán cho 1 trường Dân lập, mới thành lập năm 2004. Lĩnh vực này khá mới mẻ với cả Thuế và Kế toán đấy. Theo tôi biết thì hoạt động giáo dục không phải chịu thuế GTGT (OK!). Còn về thuế TNDN thì :

* Trong Nghị định 73 (19/8/99) thì trường được ưu đãi như sau :"[font=.VnTime]miÔn 2 n¨m ®Çu vµ ®­îc gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong 4 n¨m tiÕp theo ®èi víi c¸c c¬ së ®Çu tư­ ngoµi c¸c ®Þa bµn nãi trªn."[/font]

[font=.VnTime]* Trong TT 88 thì "Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, cơ sở khám chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.”[/font]

[font=.VnTime]Như vậy có phải trưòơng tôi hiển nhiên được ưu đãi theo cái mới nhất là TT 88 không các bạn? Và thuế suất sẽ là 10% trong 15 năm đầu?[/font]

[font=.VnTime]Còn nữa, theo tôi hiểu thì "kể từ khi có thu nhập chịu thuế" tức là giả sử năm 2004 trường bắt đầu hoạt động nhưng lỗ, đến năm 2006 trường mới có lãi, thì năm đầu tiên được ưu đãi sẽ là năm 2006 (tức là được miễn thuế), đúng không các bạn? Nếu không xin giải thích giùm tôi nhé. GẤP ! GẤP LẮM ![/font]

[font=.VnTime]Sẽ rất cám ơn và sẽ có hậu tạ theo yêu cầu.[/font]

[font=.VnTime]

[/font]
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

Cayman

Cao cấp
26/11/03
246
4
0
42
HCM
danketoan.com
Xin giải thích Phần không đọc được là : "Được miễn 2 năm đầu và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đ/v các cơ sở đầu tư ngoài các địa bàn nói trên."
Sorry !!!
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
20
Biên Hoà - Đồng Nai
Về mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì bạn phải tham khảo trong thông tư 128/2003/TT-BTC để xác định mức thuế TNDN mà doanh nghiệp bạn sẽ được áp dụng. Tuy nhiên nếu trong giấy phép thành lập đã nêu cụ thể rồi thì bạn cứ thoe giấy phép mà làm. Trường hợp nếu quy định có lợi hơn trong giấy phép đầu tư thì bạn xin làm điều chỉnh lại. Việc xác định ưu đãi phải dựa vào nhiều yếu tố như lĩnh vực đầu tư, địa bàn, quy mô...
Theo như bạn nói thì nơi bạn làm được miễn 2 và giảm 4 điều này có nghĩa là trường học sẽ được miễn thuế TNDN 2 năm kể từ khi bắt đầu có lãi còn nếu chưa có lãi thì không phải quan tâm đến thời hạn cũng như thuế TNDN. Tuy nhiên bạn phải xem lại vấn đề chuyển lỗ cho các năm đầu này nhé.
 
C

Cayman

Cao cấp
26/11/03
246
4
0
42
HCM
danketoan.com
Cám ơn bác ạ ! Em đã thông rồi. Em sẽ theo NĐ73 (có thông tư số 18/2000 hướng dẫn) vì có lợi hơn cho DN em. Nhưng bác nói rõ cho em về việc chuyển lỗ và các quy định được không ?
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều