Tóm tắt một số văn bản pháp luật T1-3/2005

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
12. Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/01/2005của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị, quản lý sử dụng nhà

Thông tư áp dụng xử phạt đối với các hành vi: xây dựng công trình trên khu vực cấm xây dựng; xâm phạm khu vực an toàn giếng nước ngầm, khu vực bản vệ an toàn nguồn nước mặt; gây ô nhiễm nhà chung cư; vi phạm phần sở hữu chung trong nhà chung cư…
Thông tư quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp Phường/Xã được phép ra quyết định cưỡng chế buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với các hành vi: lấp ao hồ, mặt nước; xây dựng công trình làm hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật; cơi nới diện tích, chồng thêm tầng; xây dựng nhà tạm, lấn chiếm vỉa hè; xây dựng nhà ở riêng lẻ vi phạm quy hoạch


13. Công văn số 331/TCT-PCCS ngày 24/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc xử lý các hóa đơn đã phát hành bị sai mã số thuế (MST) do khắc dấu

Trường hợp doanh nghiệp khắc dấu đóng trên Hóa đơn bị sai mã số thuế và đã lỡ phát hành cho khách hàng thì bị xử phạt vi phạm hành chính và xử lý bằng cách thu hồi các hóa đơn này, hai bên mua và bán lập biên bản để gạch bỏ dòng MST bị sai và đóng dấu lại MST đúng. Hóa đơn được đóng dấu lại phải được bên bán ký tên đóng dấu.

14. Công văn số 334/TCT-DNK ngày 24/01/2005 của Tổng cục Thuế Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với 2 loại doanh thu có thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán riêng được doanh thu và thuế GTGT đầu vào của hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế GTGT, thì số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ sẽ xác định theo kế quả hạch toán riêng. Đối với thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi phí quản lý chung công ty không hạch toán được riêng thì tính phân bổ theo tỷ lệ (%) trên doanh thu chịu thuế và không chịu thuế GTGT để xác định số thuế GTGT đầu vào liên quan đến chi phí quản lý được khấu trừ.

15. Công văn số 328/TCT-DNK ngày 24/01/2005 của Tổng cục Thuế Về chứng từ thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng nông lâm thủy sản của người trực tiếp sản xuất không có hóa đơn thì Công ty phải lập hóa đơn thu mua hàng giao cho người bán; trường hợp thu mua có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên hoặc mua nhiều lần của cùng một người thì phải căn cứ Giấy Chứng minh nhân dân của người bán để ghi đúng họ tên, địa chỉ người bán, số lượng, đơn giá, tổng số tiền thanh toán và yêu cầu người bán ký tên nhận Liên 2 của hóa đơn. Nếu mua của người kinh doanh thì bắt buộc phải yêu cầu người bán xuất hóa đơn khi mua hàng.

16. Công văn số 329/TCT-DNK ngày 24/01/2005 của Tổng cục Thuế Về xử lý việc thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người nông dân, người đánh bắt hải sản, người bán không có hóa đơn

Trường hợp qua kiểm tra, cơ quan thuế xác định doanh nghiệp thực tế có mua hàng, hàng hóa có nhập kho, số lượng hàng hóa nhập kho phù hợp với số lượng trên bảng kê, có đầy đủ chứng từ thanh toán khi mua hàng, bán hàng, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán thì chấp nhận cho doanh nghiệp được khấu trừ hoặc hoàn thuế đối với những bảng kê mua hàng qua xác minh không tìm thấy người bán, người bán ghi không đúng địa chỉ hoặc người ghi trên bảng kê không thừa nhận có bán cho doanh nghiệp.

17. Công văn số 327/TCT-DNK ngày 24/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp khi thanh lý tài sản cố định

Khoản thu nhập phát sinh từ việc thanh lý tài sản cố định được xem là khoản thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế. Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) doanh thu thu được do thanh lý tài sản, trừ (-) đi giá trị còn lại của tài sản thanh lý và các khoản chi phí có liên quan đến việc thanh lý tài sản.

18. Công văn số 354/TCT-PCCS ngày 25/01/2005 của Tổng cục Thuế V/v viết hóa đơn khi giảm giá hàng bán

Trường hợp Công ty giảm giá cho người mua hàng nếu không thể hiện trên hóa đơn thì khoản chi tiền giảm giá không được tính vào chi phí hợp lý. Khoản chi này thực chất là tiền thưởng, phải lấy từ thu nhập sau thuế.

19. Công văn số 342/TCT-DNNN ngày 25/01/2005 của Tổng cục Thuế Về giá hàng hóa ghi trên hóa đơn cao hơn giá ghi trên hóa đơn GTGT đối với hàng xuất khẩu

Trường hợp giá hàng hóa ghi trên Invoice cao hơn giá ghi trên hóa đơn GTGT, tuy nhiên, phía nước ngoài thực tế thanh toán theo giá ghi trên Invoice đồng thời giá trên Invoice phù hợp với hợp đồng xuất khẩu thì doanh thu xuất khẩu được căn cứ và tính theo giá ghi trên Invoice .

20. Công văn số 351/TCT-PCCS ngày 25/01/2005 của Tổng cục Thuế V/v xử lý vi phạm chế độ kế toán hóa đơn đối với doanh nghiệp đang trong thời hạn hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu những vi phạm được kiểm tra phát hiện ngay trong những năm được ưu đãi miễn thuế TNDN thì không xử phạt trốn thuế mà chỉ xử phạt vi phạm hành chính; Nếu những vi phạm nêu trên chưa được phát hiện mà doanh nghiệp không tự điều chỉnh hiệu quả làm giảm số thuế TNDN của năm tiếp sau khi hết thời hạn được miễn thuế thì những vi phạm trên sẽ bị xử phạt trốn thuế.

21. Công văn số 356/TCT-PCCS ngày 25/01/2005 của Tổng cục Thuế Về tiêu chí phân loại doanh nghiệp phải kiểm tra trước khi hoàn thuế

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng sau đây phải qua kiểm tra trước khi hoàn thuế, bao gồm: Cty mới thành lập, kinh doanh dưới 1 năm và đề nghị hoàn thuế lần đầu; Cty đã có hành vi gian lận về thuế; Cty xuất khẩu hàng hóa theo đường biên giới đất liền; Cty mới được tổ chức, sắp xếp lại như: chia tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản…

22. Công văn số 353/TCT-PCCS ngày 25/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc hướng dẫn xử lý việc doanh nghiệp không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán khi kiểm tra quyết toán thuế

Trường hợp doanh nghiệp từ chối hoặc không xuất trình được sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết có liên quan đến niên độ kế toán đang quyết toán thuế thì bị xử phạt vi hành chính về hành vi làm mất hóa đơn và vi phạm chế độ bảo quản chứng từ kế toán, đồng thời cơ quan thuế sẽ tự ấn định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và số thuế GTGT phải nộp.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
HyperVN nói:
1. Công văn số 231/TCT-ĐTNN ngày 18/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc lỗ do chênh lệch tỷ giá vì đánh giá lại số dư tài khoản tiền phải thu phải trả tại thời điểm cuối năm

Trường hợp khi đánh giá lại các tài khoản phải thu bằng tiền đồng Việt Nam tại thời điểm 31/12 nếu phát sinh lỗ do đồng tiền Việt Nam mất giá so với Đô la Mỹ (USD) thì được ghi trực tiếp vào chi phí hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh của năm tài chính. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ tại thởi điểm kết thúc năm tài chính thì không hạch toán vào thu nhập hoặc lỗ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nguồn Smenet

KHông biết sao mà theo thông tư 105 hướng dẫn 6 chuẩn mực trong đó có chuẩn mực Tỷ giá. Thì người ta bảo là đánh giá vào 413 và không đưa vào chi phí trong năm đó mà treo số dư cho năm sau. CÒn theo tinh thần công văn này thì lại khác. Bây giờ tin ai đây?
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Đọc lại kỹ lưỡng nhé, vẫn trên tinh thần đó thôi.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA