Compliance test

 • Thread starter nedved
 • Ngày gửi
nedved

nedved

Cao cấp
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
#1
Thưa các bạn, tôi sắp được assign làm một khách hàng mới. Trong TOR của khách hàng này yêu cầu kiểm toán viên phải lập 3 loại báo cáo: auditors' report on Financial Statements, Auditors' report on Compliance, and auditors' report on Internal Control.

Vấn đề của tôi là đối với 2 báo cáo sau thì phải thực hiện chọn mẫu như thế nào và bao nhiêu mẫu là đủ để có thể đưa ra ý kiến trên báo cáo KTV.

Các bạn cho ý kiến giúp tôi với

Many thanks
 

Thành viên trực tuyến

 • lam_ketoan
 • quynhanh260393
 • daongocnam0603
 • hoaithuong1995
 • lientcc
 • trang1938
 • auyeuch
 • Ngocdiep123
 • thandatinh
 • seogobranding1302Xem nhiều