Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Compliance test

  • Thread starter nedved
  • Ngày gửi
nedved

nedved

Guest
14/7/04
687
2
0
Xa xa nương dâu
Thưa các bạn, tôi sắp được assign làm một khách hàng mới. Trong TOR của khách hàng này yêu cầu kiểm toán viên phải lập 3 loại báo cáo: auditors' report on Financial Statements, Auditors' report on Compliance, and auditors' report on Internal Control.

Vấn đề của tôi là đối với 2 báo cáo sau thì phải thực hiện chọn mẫu như thế nào và bao nhiêu mẫu là đủ để có thể đưa ra ý kiến trên báo cáo KTV.

Các bạn cho ý kiến giúp tôi với

Many thanks
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều