Giúp em với!!!Quản lý TSCD trong điều kiện ứng dụng máy vi tính

  • Thread starter coralmoonlight
  • Ngày gửi
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
Chỗ em thực tập là loại công ty đặc thù vì vậy TSCĐ cũng được phân chia thành 2 loại TSCD đặc thù và không đặc thù.

Đối với TSCD đặc thù có giá trị lớn, hơn nữa công ty hoạt dộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin có mức độ hao mòn vô hình rất lớn. Theo em nghĩ việc trích khấu hao TSCD tại công ty nên tiến hành trích khấu hao nhanh (theo pp số dư giảm dần) đối với TSCD đặc thù còn có thể trích khấu hao theo pp đường thẳng đối với các TSCD còn lại. Vì vậy nên mở tài khoản chi tiết đối với từng loại TSCD đặc thù. Sau đó tiến hành theo dõi riêng đối với từng loại TSCD đặc thù đó.

Có điều em không hiểu như vậy phần mềm kế toán có soạn được không và trình tự làm sẽ tiến hành như thế nào ạ??? Dạ nếu ai biết có thể đưa cho em VD cụ thể được không ạ.

Ví dụ : tổng giá trị TSCD đặc thù là 100 triệu, trong đó có các loại là A,B,C,D.
tổng giá trị TSCD không đặc thù là 20 triệu.

Như vậy trình tự trích khấu hao sẽ được thực hiện ntn???

Giả sử em định TSCD là có tài khoản 21111 - đối với TSCD đặc thù A
21112 - đối với TSCD dặc thù B
tương tự đến 21114 đối với TSCD đặc thù D.

TSCD khong đặc thù là 2112

Như vậy khi xử lý khấu hao sẽ có trình tự như thế nào ạ.

Với cả số thẻ TSCD có thể thay đổi trong quá trình sử dụng không và nếu có thay đổi thì việc theo dõi TSCD đó có thể được thực hiện trên máy không nếu có sự thay đổi như vậy???
Webketoan Zalo OA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều