Thuế suất thuế TNDN và VAT

  • Thread starter Nguyen Trong Ni
  • Ngày gửi
N

Nguyen Trong Ni

Guest
28/4/08
8
0
0
Hà Nội
CHào các bạn, Doanh nghiệp mình là doanh nghiệp sản xuất phần mềm các bạn có biết thuế suất thuế TNDN, VAT, thuế Thu nhập cá nhân theo thời điểm hiện tại là bao nhiêu không, các văn bản hướng dẫn còn hiệu lực. Ai Biết chỉ giùm mình với.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
CHào các bạn, Doanh nghiệp mình là doanh nghiệp sản xuất phần mềm các bạn có biết thuế suất thuế TNDN, VAT, thuế Thu nhập cá nhân theo thời điểm hiện tại là bao nhiêu không, các văn bản hướng dẫn còn hiệu lực. Ai Biết chỉ giùm mình với.

Đối với doanh nghiệp bạn, thuế suất áp dụng như sau:
- Thuế TNDN: 25%
- VAT: 10%
Bạn tìm đọc các văn bản:
Đối với thuế TNDN
- Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008
- Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008
Đối với thuế GTGT:
- Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008.
- Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008
Đối với thuế TNCN:
- Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007
- Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008
- Thông tư 62 /2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009.
và một số văn bản khác có liên quan
 
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều