Nhờ dịch và giải thích các nguyên tắc kế toán

  • Thread starter trungkienn
  • Ngày gửi
T

trungkienn

Guest
3/5/08
1
0
1
48
Ha Noi
Mình là dân kỹ thuật học kế toán, mà lại học bằng tiếng Anh nên khả năng hạn chế quá. Xin nhờ anh chị nào biết về mấy cái nội dung này thì chỉ bảo giúp với ạ.

Xin trân trọng cảm ơn!

1. Entity concept -Nguyên tắc tập hợp thông tin theo mỗi đơn vị
2. Duality concept
3. Accrual concept
4. Matching concept
5. Money measurement concept - Nguyên tắc sử dụng thước đo tiền tệ
6. Stable moneytery unit
7. Historical cost convention
8. Realisation concept
9. Going concern concept
10. Prudence concept
11. Objectivity concept
12. Consistency concept
13. Separate valuation concept
14. Materiality concept
15. Substance over form
16. Accounting period concept
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
N

nhavensong

Guest
16/3/08
1
0
1
35
Ha Noi
Mình là dân kỹ thuật học kế toán, mà lại học bằng tiếng Anh nên khả năng hạn chế quá. Xin nhờ anh chị nào biết về mấy cái nội dung này thì chỉ bảo giúp với ạ.

Xin trân trọng cảm ơn!

1. Entity concept -Nguyên tắc tập hợp thông tin theo mỗi đơn vị
2. Duality concept
3. Accrual concept - Cơ sở dồn tích
4. Matching concept - Nguyên tắc phù hợp
5. Money measurement concept - Nguyên tắc sử dụng thước đo tiền tệ
6. Stable moneytery unit - Đơn vị tiền tệ cố định
7. Historical cost convention - Nguyên tắc giá gốc
8. Realisation concept
9. Going concern concept - Nguyên tắc hoạt động liên tục
10. Prudence concept - Nguyên tắc thận trọng
11. Objectivity concept
12. Consistency concept - Nguyên tắc nhất quán
13. Separate valuation concept
14. Materiality concept
15. Substance over form
16. Accounting period concept- NGuyên tắc kỳ hạch toán

Mình chỉ dịch được 1 ít chứ không hết được
 
L

linhnguyen29

Guest
10/3/09
25
0
1
TPHCM
Mình là dân kỹ thuật học kế toán, mà lại học bằng tiếng Anh nên khả năng hạn chế quá. Xin nhờ anh chị nào biết về mấy cái nội dung này thì chỉ bảo giúp với ạ.

Xin trân trọng cảm ơn!

1. Entity concept -Nguyên tắc tập hợp thông tin theo mỗi đơn vị
2. Duality concept
3. Accrual concept
4. Matching concept
5. Money measurement concept - Nguyên tắc sử dụng thước đo tiền tệ
6. Stable moneytery unit
7. Historical cost convention
8. Realisation concept
9. Going concern concept
10. Prudence concept
11. Objectivity concept
12. Consistency concept
13. Separate valuation concept
14. Materiality concept
15. Substance over form
16. Accounting period concept

1-12. Khái niệm chủ thể: người kế toán viên phải tách biệt các nghiệp vụ kinh tế của công ty tư nhân với nghiệp vụ cá nhân của người chủ DN : the accountant keeps all of the business transactions of a sole proprietorship seperate from the business owner's personal transactions.
3. Cơ sở dồn tích
4. Phù hợp: doanh thu phải phù hợp với chi phí phát sinh trong kỳ.
5-6. Đơn vị tiền tệ: economic activity is measured in specific monetary unit such as US dollar, and only transactions that can be expressed in this monetary are recorded. Được hiểu như là đo lường & thể hiện bằng 1 loại tiền tệ, các nghiệp vụ ghi nhận 1 loại tiền tệ.
7.Giá gốc
9.Hoạt động liên tục
10.Thận trọng
12.Nhất quán
14.Trọng yếu
15.Chu kỳ thời gian (time period): nguyên tắc này giả định rằng có thể báo cáo những hoạt động phức tạp và đang diễn ra của 1 doanh nghiệp trong thời gian tương đối ngắn.
 
Q

Quan pro

Guest
29/11/09
16
0
0
ha noi
bạn tìm trên trang web nhà mình xem thử coi?chứ giải thích thì dài dòng mà lâu lắm:015:
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,506
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Mình là dân kỹ thuật học kế toán, mà lại học bằng tiếng Anh nên khả năng hạn chế quá. Xin nhờ anh chị nào biết về mấy cái nội dung này thì chỉ bảo giúp với ạ.

Xin trân trọng cảm ơn!

1. Entity concept -Nguyên tắc tập hợp thông tin theo mỗi đơn vị
2. Duality concept
3. Accrual concept
4. Matching concept
5. Money measurement concept - Nguyên tắc sử dụng thước đo tiền tệ
6. Stable moneytery unit
7. Historical cost convention
8. Realisation concept
9. Going concern concept
10. Prudence concept
11. Objectivity concept
12. Consistency concept
13. Separate valuation concept
14. Materiality concept
15. Substance over form
16. Accounting period concept

Nếu Tiếng Anh không tốt thì tốt nhất bạn kiếm cuốn Nguyên lý kế toán bằng Tiếng Việt để đọc. Khi hiểu các khái niệm cơ bản bằng Tiếng Việt thì hãy chuyển sang đọc sách Tiếng Anh.
 

Xem nhiều

Webketoan PRO