hạch toán chi phí công ty dịch vụ giám định

  • Thread starter lazy cat
  • Ngày gửi
L

lazy cat

Sơ cấp
3/10/09
2
0
0
tp.HCM
mjnh là thành viên mới!!!!!Cung~ moi dj lam nen co vai kho khan nho cac pan jup nhe!!!!!!!!
Cty mjnh la cty dịch vụ giám định, như vậy chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Vd: chi phí tiếp khách,mua dồ dùng văn phòng, điện, nước........tiền lương nua~...........minh phải hạch toán vào tai khoản 641 ỏ 642 bay jo?Cty mjnh thuộc diện cty THHH nhỏ nên chỉ có Ban giám đốc,p to chuc, ke toan, p.giám định thoi
:dog2:
 
bendoihiuquanh

bendoihiuquanh

Trung cấp
10/7/08
238
0
0
TP. HCM
mjnh là thành viên mới!!!!!Cung~ moi dj lam nen co vai kho khan nho cac pan jup nhe!!!!!!!!
Cty mjnh la cty dịch vụ giám định, như vậy chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Vd: chi phí tiếp khách,mua dồ dùng văn phòng, điện, nước........tiền lương nua~...........minh phải hạch toán vào tai khoản 641 ỏ 642 bay jo?Cty mjnh thuộc diện cty THHH nhỏ nên chỉ có Ban giám đốc,p to chuc, ke toan, p.giám định thoi
:dog2:

Theo mình chi phí tiếp khách,mua dồ dùng văn phòng, điện, nước bạn hạch toán vào 642, riêng khoản tiền lương của phòng giám định bạn hạch toán 641 đưa qua 154 rồi kết chuyển 632.
 
L

lazy cat

Sơ cấp
3/10/09
2
0
0
tp.HCM
Mjnh xem so sach cu thi thay tat cả deu duoc hạch toán vào 6411,6412. Kể ca lương của các phong ban đều hạch toan vào 6411 het :dance2:
 

Thành viên trực tuyến

  • HaiTam

Xem nhiều

TEXT LINK