Tính thuế TTDB và Thuế VAT

  • Thread starter narnia87
  • Ngày gửi
N

narnia87

Sơ cấp
4/10/09
6
0
0
35
Ha noi
Mọi người giúp em với.
Một DN sản xuất mặt hàng thuộc diện tính thuế TTDB có các thông tin trong quý I như sau:
- Doanh thu 800tr/1tháng.
- Mua hàng hoá chưa có thuế gián thu 500tr/1 tháng.
- Dịch vụ thuê ngoài có VAT 11tr/1tháng
DN phải tính nộp các khoản thuế sau:
VAT theo phương pháp khấu trừ 10% áp dụng cho mua bán và dịch vu thuê ngoài.
Thuế TTDB thuế suất đầu ra 50%, thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào được khấu trừ mỗi tháng 50 tr.
Tính thuế TTDB và thuế VAT phải nộp?
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
T

tuananh3110

Guest
26/9/09
3
0
0
ha noi
theo mình cách tính là

VAT phải nộp = 800*10%-500*1.5*10%+11=16triệu

TTDB phải nộp = 500*50%-50 =200triệu
 
D

daovananhkt

Guest
2/3/10
1
0
0
Sơn La
Một DN sản xuất mặt hàng thuộc diện tính thuế TTDB có các thông tin trong quý I như sau:
- Doanh thu 800tr/1tháng.
- Mua hàng hoá chưa có thuế gián thu 500tr/1 tháng.
- Dịch vụ thuê ngoài có VAT 11tr/1tháng
DN phải tính nộp các khoản thuế sau:
VAT theo phương pháp khấu trừ 10% áp dụng cho mua bán và dịch vu thuê ngoài.
Thuế TTDB thuế suất đầu ra 50%, thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào được khấu trừ mỗi tháng 50 tr.
Tính thuế TTDB và thuế VAT phải nộp?
Đây là môn tài chính doanh nghiệp hay sao ý nhỉ? Theo mình nên tính thế này:
- Thuế TTĐB phải nộp = TTĐB đầu ra - TTĐB đầu vào. Khi đó:
TTĐB đầu ra = 800 x 50% = 400 triệu đồng
TTDDB đâu vào được khấu trừ = 50 triệu đồng. TTĐB phải nộp = 400 - 50 = 350 triệu đồng
- VAT phải nộp = VAT đầu ra - VAT đầu vào
VAT đầu ra = (800 + 400) x 10% = 120 triệu đồng
VAT đầu vào(hàng hóa) = {500+(500x50%)} x 10% = 75 triệu đồng
VAT đầu vào(tiền thuê) = 11x10% / (1+10%) = 1 triệu đồng
VAT phải nộp = 75 - 1 = 74 triệu đồng
 

Xem nhiều

Webketoan PRO