hang ton kho

  • Thread starter vutienduc
  • Ngày gửi
V

vutienduc

Guest
4/4/05
5
0
1
40
Ha Noi
chao cac anh chi , em ten la vu tien duc , em dang lam chuyen de ve kiem soat hang ton kho tai mot doanh nghiep , em muon xin anh chi dong gop cho em vai y kien ve chuyen muc nay, em that su co hoi gap ngo ngang trong chuyen muc nay , thanks
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều