VAT của cơ sở giao hàng theo TT129

  • Thread starter nmhkdh
  • Ngày gửi
N

nmhkdh

Sơ cấp
27/9/09
13
1
3
33
sd
cho em hỏi theo mục 2.6 của TT129/2008/BTC có 2 cách sử dụng chứng từ:
a) Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;
b) Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hoá gửi bán (gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cở sở nhận làm đại lý bán hàng.
[...]
Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất cho.
vậy ở cơ sở nhận làm đại lý sẽ có thuế GTGT đầu vào = GTGT đầu ra của số hàng thực tế bán được, tức chỉ phải nộp GTGT cho phần hoa hồng đại lý
còn cơ sở giao hàng sẽ nộp thuế GTGT đầu ra cho số hàng mà cơ sở đại lý thực tế bán được và được khấu trừ GTGT đầu vào cho hoa hồng đại lý
xin mọi người chỉ giúp cách hiểu của em như trên đã đúng chưa.
em mới học thuế nên ko rành lắm. cảm ơn mọi người nhiều ạ:angel:
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
F

fourT

Guest
3/12/07
17
0
1
Nha Trang
Em hiểu đúng trong trường hợp b) và đại lý bán đúng giá.
Chúc em thành công
 

Xem nhiều

Webketoan PRO