Kê thừa thuế GTGT đầu vào

  • Thread starter nganLD
  • Ngày gửi
N

nganLD

Sơ cấp
Tháng 7 mình kê thừa 122.198đồng thuế GTGT đầu vào. Bây giờ mình điều chỉnh giảm 122.198đồng.
Bước1: vào mãu 01-03/GTGT điền vào chỉ tiêu số thuế GTGT điều chỉnh tăng là 122198đồng. rồi quay lại mẫu 01/GTGT điền 122.198đ vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng 35. Có đúng không ?
Bước 2: Vào mẫu KHBS mình phải vào mục I, hay mục II?
Mọi người giúp mình với1
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
latdat142

latdat142

Trung cấp
21/5/09
96
0
6
Hà Nội
Tháng 7 mình kê thừa 122.198đồng thuế GTGT đầu vào. Bây giờ mình điều chỉnh giảm 122.198đồng.
Bước1: vào mãu 01-03/GTGT điền vào chỉ tiêu số thuế GTGT điều chỉnh tăng là 122198đồng. rồi quay lại mẫu 01/GTGT điền 122.198đ vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng 35. Có đúng không ?
Bước 2: Vào mẫu KHBS mình phải vào mục I, hay mục II?
Mọi người giúp mình với1

Trong tờ KHBS có 2 sheet( tờ khai điều chỉnh và KHBS, sử dụng sheet KHBS để đánh số cần điều chỉnh vào trong cột điều chỉnh, trong mục I, chọn chỉ tiêu 23,chương trình tự động tính kết quả chênh lệch và tự động chuyển số liệu qua sheet tờ khai điều chỉnh. Sau đó in cả 2 sheet rồi đem nộp.
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan PRO