phụ lục 1-03 /GTGT?

  • Thread starter lehoa_tcd
  • Ngày gửi
L

lehoa_tcd

Trung cấp
9/12/06
162
0
16
Ha noi
Có ai bị lỗi như em ko? cái bang điều chỉnh tổng hợp này nó bị dàn thành 02 trang, em ko biết sửa thế nào. Khi in ra đang lẽ là 9trang nhưng lại thành 1/10 đến 9/10 trang mà ko in trang thứ 10. Em xem lại thì cái bảng này cột thứ 2 lại nằm ở trang thứ 10. Chán thế. Ai biết chỉnh giùm em với. Thanks.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều