Hạch toán thuế TNDN được cấp lại như thế nào?

  • Thread starter TinCid
  • Ngày gửi
T

TinCid

Sơ cấp
12/5/07
3
0
0
41
Hai Phong
#1
Sau khi đã nộp đủ thuế TNDN năm 2008 vào Ngân sách, Công ty tôi được thành phố cấp lại 50% thuế TNDN của năm 2008: 230triệu đồng . Xin hỏi cả nhà WKT tôi phải hạch toán khoản này như thế nào?
 

Thành viên trực tuyến

  • vuhquang01

Xem nhiều