Hỏi đáp - Hóa đơn trong Van chuyển hàng không

 • Thread starter 4shin
 • Ngày gửi

901 lượt xem

4

4shin

Sơ cấp
14/9/09
4
0
0
30
hcm
cho mình hỏi 9 loại hóa đơn

 1. HD tạm thời
 2. HD chi tiết
 3. HD CHính thức
 4. HD xac nhận
 5. HD Trung lập
 6. HD CHiếu lệ
 7. HD Mua Hàng
 8. HD Hài Quan
 9. HD Lãnh su

Những loại nào hay dùng trong vận chuyển hàng không

mình cám ơn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều