Thủ tục kê khai và nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

  • Thread starter ketoanweb84
  • Ngày gửi
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
32
hn
Cty e bán chung cư: 1.500.000.000
Khách hàng thanh toán 3 lần, mỗi lần 500tr
05/10/2009: Khách hàng thanh toán lần 1
E đã xuất hóa đơn cho khách hàng như sau:
Giá chưa thuế: 500tr
Thuế 10%: 50tr
Tổng giá thanh toán: 550tr
Vậy sau khi xuất hóa đơn, e phải làm thủ tục kê khai thuế TNDN gồm những giấy tờ gì? Và Thời hạn nộp thuế TNDN như thế nào?
Thuế GTGT có phải là e vẫn kê khai khấu trừ bình thường như đối với các hàng hóa khác ko?
E lần đầu làm nên e sợ bị phạt lắm ạ
Mong mọi ngưòi giúp đỡ
 
Webketoan PRO
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,086
11
38
52
Rừng Tây Nguyên
Cty e bán chung cư: 1.500.000.000
Khách hàng thanh toán 3 lần, mỗi lần 500tr
05/10/2009: Khách hàng thanh toán lần 1
E đã xuất hóa đơn cho khách hàng như sau:
Giá chưa thuế: 500tr
Thuế 10%: 50tr
Tổng giá thanh toán: 550tr
Vậy sau khi xuất hóa đơn, e phải làm thủ tục kê khai thuế TNDN gồm những giấy tờ gì? Và Thời hạn nộp thuế TNDN như thế nào?
Thuế GTGT có phải là e vẫn kê khai khấu trừ bình thường như đối với các hàng hóa khác ko?
E lần đầu làm nên e sợ bị phạt lắm ạ
Mong mọi ngưòi giúp đỡ
Về Thuế TNDN
1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cho cơ quan thuế địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng.
Hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng là căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính.
2. Đối với doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.
Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 09/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
Căn cứ vào hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, cơ quan thuế ghi nhận số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế hoặc điều chỉnh số thuế phải nộp và thông báo gửi trực tiếp cho người nộp thuế biết trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Kết thúc năm tính thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong đó phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp số thuế đã nộp theo thông báo khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu của hoạt động kinh doanh khác hoặc được trừ (-) vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo. Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng và được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm sau theo quy định.
3. Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính .
Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản đề nghị nộp thuế theo từng lần phát sinh thì khai thuế như doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động kinh doanh bất động sản đã kê khai theo tờ khai theo từng lần và tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý. Trường hợp số thuế đã tạm nộp trong năm thấp hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước. Trường hợp số thuế đã tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế thì được trừ (-) số thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo. Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì được chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của các năm sau theo quy định.
4. Doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tờ khai số 09/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp từ số tiền ứng trước của khách hàng thu theo tiến độ được nộp thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng và được kê khai vào Phần II Tờ khai số 09/TNDN. Khi bàn giao bất động sản, doanh nghiệp phải quyết toán chính thức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai vào Phần I Tờ khai số 09/TNDN.
Về thuế GTGT

Kê khai số thuế ghi trên hóa đơn.Được khấu trừ đối với vật tư hàng hóa hình thành lên tài sản đó( nếu đủ điều kiện theo qui định)
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Cty e bán chung cư: 1.500.000.000
Khách hàng thanh toán 3 lần, mỗi lần 500tr
05/10/2009: Khách hàng thanh toán lần 1

E đã xuất hóa đơn cho khách hàng như sau:
Giá chưa thuế: 500tr
Thuế 10%: 50tr
Tổng giá thanh toán: 550trVậy sau khi xuất hóa đơn, e phải làm thủ tục kê khai thuế TNDN gồm những giấy tờ gì? Và Thời hạn nộp thuế TNDN như thế nào?
Thuế GTGT có phải là e vẫn kê khai khấu trừ bình thường như đối với các hàng hóa khác ko?
E lần đầu làm nên e sợ bị phạt lắm ạ
Mong mọi ngưòi giúp đỡ
Khách hàng thanh toán 500 tr, sao xuất hoá đơn với giá thanh toán 550 triệu.
Trích 129:
"2. Thời điểm xác định thuế GTGT như sau:

....
- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ."
Đây cũng là thời điểm lập hoá đơn.
 
Sửa lần cuối:
K

ketoanweb84

Cao cấp
23/2/09
291
0
0
32
hn
Rất cảm ơn mọi người
1. 500tr là số tiền chưa VAT. Khách hàng vẫn phải trả đủ 550tr
2. E đang thắc mắc cái thời điểm bao lâu kể từ khi xuất hóa đơn thì bên e phải kê khai và nộp thuế TNDN?
E đã đọc 130 và 60 nhưng ko thấy. Ai có thể chỉ giúp e ko ạ?
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Rất cảm ơn mọi người
1. 500tr là số tiền chưa VAT. Khách hàng vẫn phải trả đủ 550tr
2. E đang thắc mắc cái thời điểm bao lâu kể từ khi xuất hóa đơn thì bên e phải kê khai và nộp thuế TNDN?
E đã đọc 130 và 60 nhưng ko thấy. Ai có thể chỉ giúp e ko ạ?

2. Đối với doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 09/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.


Kết thúc năm tính thuế khi lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong đó phải quyết toán riêng số thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ mười, kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

3. Đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính .
+Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
Trường hợp doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản đề nghị nộp thuế theo từng lần phát sinh thì khai thuế như doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ hoạt động kinh doanh bất động sản đã kê khai theo tờ khai theo từng lần và tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý.

4. Doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo tờ khai số 09/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp từ số tiền ứng trước của khách hàng thu theo tiến độ được nộp thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng và được kê khai vào Phần II Tờ khai số 09/TNDN. Khi bàn giao bất động sản, doanh nghiệp phải quyết toán chính thức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai vào Phần I Tờ khai số 09/TNDN.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều