Nghị định của chính phủ số 76/2009/nđ-cp ngày 15 tháng 09 năm 2009

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Tóm tắt nội dung
Chế độ phụ cấp của công chức và lực lượng vũ trang - Ngày 15/9/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu và cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm. Mức phụ cấp như sau: sau 05 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm được tính thêm 1%.
Cũng theo Nghị định này, bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo thuộc UBND thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I như sau: chủ tịch UBND hệ số 0,95; phó chủ tịch UBND hệ số 0,75; chánh văn phòng, trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND hệ số 0,5; phó chánh văn phòng, phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND hệ số 0,3; thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, chánh thanh tra hệ số 0,5; phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, phó chánh thanh tra hệ số 0,4.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2009. Chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm nói trên được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2009.

Load file tại đây
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO