GTGT khi xuất khẩu hàng mua nội địa?

  • Thread starter songcham
  • Ngày gửi
S

songcham

Cao cấp
17/7/08
533
4
18
HCM
Trường hợp cty A nhập hàng với thuế nhập khẩu là 5%, thuế GTGT là 10%. Cty B mua hàng từ cty A rồi xuất cho cty C ở nước ngoài.
Như vậy, hàng thương mại cty B mua trong nước, khi xuất khẩu có chịu thuế xuất khẩu và GTGT hay không?
 
bendoihiuquanh

bendoihiuquanh

Cao cấp
10/7/08
238
0
0
TP. HCM
Trường hợp cty A nhập hàng với thuế nhập khẩu là 5%, thuế GTGT là 10%. Cty B mua hàng từ cty A rồi xuất cho cty C ở nước ngoài.
Như vậy, hàng thương mại cty B mua trong nước, khi xuất khẩu có chịu thuế xuất khẩu và GTGT hay không?

Trích thông tư 129
1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại tại điểm 1.3 Mục này.
1.1. Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu:
a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu;
- Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
- Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại:
+ Hàng hoá gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá với nước ngoài.
+ Hàng hóa gia công xuất khẩu tại chỗ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hoá với nước ngoài.
+ Hàng hóa xuất khẩu để bán tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.
b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.
Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;
Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ;
Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan có đăng ký kinh doanh và các trường hợp khác theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
--->>> Thuế GTGT hàng xuất khẩu = 0%.
Về việc có chịu thuế xuất khẩu hay không còn tùy thuộc vào mặt hàng bạn xuất.
:015:
 
Webketoan PRO

Xem nhiều