Các khoản thanh toán giữa công ty mẹ và công ty con phản ánh vào đâu?

  • Thread starter meotamthe87tp
  • Ngày gửi
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Mọi người giúp e giải đáp thắc mắc này với.
Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con là quan hệ nội bộ, vậy các khoản phải thu phải trả giữa chúng có được phản ánh vào TK 136, 336 không?
E đọc được một tài liệu có 1 dòng như thế này: "Không phản ánh các khoản thanh toán giữa công ty mẹ và công ty con vào tài khoản phải thu, phải trả nội bộ". E thấy có vẻ mâu thuẩn quá, hay là e hiểu sai ý của câu nói này.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
D

dang vien

Cao cấp
22/7/08
324
1
18
DN
emn cứ đọc hướng dẫn tk 136 và 336 theo quyết định 15 mà dùng. ngoài trường hợp đó thì phải dùng 131 và 138 cũng như 331 và 338. Đoạn trích dẫn đó nằm chổ nào em có thể để lại tham chiếu cho anh xem được không ?
 
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Đoạn văn đó nằm trog giáo trình Kế toán tài chính phần 3 và 4 của trường đại học kinh tế TPHCM, ngay tại các qui định khi sử dụng TK 136,336. Trong phần này phản ánh như sau:
- Phạm vi và nội dung phản ánh vào TK136 và 336 thuộc quan hệ thanh toán nội bộ về các khoản phải thu, phải trả giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau. Trong đó, cấp trên là Tổng công ty,công ty phải là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh độc lập không phải là cơ quan quản lý, các đơn vị cấp dưới là các doanh nghiệp thành viên trực thuộc hoặc phụ thuộc Tổng công ty, công ty nhưng phải là đơn vị có tổ chức công tác kế toán riêng.
- Phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán, trong đó phải theo dõi riêng từng khoản phải thu, từng khoản phải trả.
- Không phản ánh các quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp độc lập vào tài khoản phải thu, phải trả nội bộ.
- Khi đơn vị cấp trên (doanh nghiệp độc lập) cấp vốn cho đơn vị cấp dưới (đơn vị thành viên) được phản ánh vào TK 1361 - Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị thành viên khi nhận vốn của cấp trên phải ghi tăng Nguồn vốn kinh doanh (TK 411) mà không phản ánh vào TK 336 - Phải trả nội bộ.
- Cuối kỳ kế toán phải kiểm tra, đối chiếu xác nhận số phát sinh, số dư TK 136 - Phải thu nội bộ và TK 336 - Phải trả nội bộ với các đơn vị có quan hệ theo từng nội dung thanh toán nội bộ. Tiền hành lập Biên bản thanh toán bù trừ theo từng đơn vị làm căn cứ hạch toán bù trừ trên 2TK này (theo chi tiết từng đối tượng)
Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.
- Không phản ánh số vốn đầu tư mà công ty mẹ đầu tư vốn vào các công ty con và các khoản thanh toán giữa công ty mẹ và công ty con vào TK phải thu, phải trả nội bộ
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,379
653
113
56
TP. Hồ Chí Minh
Mọi người giúp e giải đáp thắc mắc này với.
Quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con là quan hệ nội bộ, vậy các khoản phải thu phải trả giữa chúng có được phản ánh vào TK 136, 336 không?
E đọc được một tài liệu có 1 dòng như thế này: "Không phản ánh các khoản thanh toán giữa công ty mẹ và công ty con vào tài khoản phải thu, phải trả nội bộ". E thấy có vẻ mâu thuẩn quá, hay là e hiểu sai ý của câu nói này.
Chính xác là như vậy em ạ! Không có gì mấu thuẩn đâu.
Về nội bộ tập đoàn thì đó là khoản phải thu phải trả nội bộ tập đoàn. Nhưng về mặt pháp lý thì Công ty con là một pháp nhân độc lập, cho nên khi hạch toán vẫn phải dùng 131 và 331 để phản ảnh các khoản này. Chỉ khi nào Công Ty mẹ làm báo cáo hợp nhất thì Công Tyddieefu điều chỉnh các khoản này theo tính chất nội bộ.

Cái em phân biệt ở đây đó là mô hình Công Ty, mối quan hệ giữa các cơ sở kinh doanh.
-Phần trên là nối về quan hệ giữa Tổng Công Ty, Công Ty với đơn vị cấp dưới . Lúc đó dùng 136,336
- Phần em tô đậm lại nói về mô hình tập đoàn, công ty mẹ công ty con nên không dùng 136,336 để phản ảnh các khoản phải thu, phải trả của công ty mẹ-con với nhau
 
Q

Quan pro

Guest
29/11/09
16
0
0
ha noi
các khoản thanh toán nội bộ là các khoản thanh toán giữa cấp trên và cấp dưới,Đơn vị cấp tên là các công ty ,tổng công ty ,dv SXKD độc lập,Đơn vị cấp dưới là các thành viiên trực thuộc công ty hay tổng công tynhưng có tổ chức công tác kế toán riêng,vậy tại sao laii ko dung dc tk 136 và 336 để hạch toán nh?
khó hiểu wa'?
 

Xem nhiều