ĐỊnh khoản thuế TNDN tạm tính?

  • Thread starter Dungghetghe
  • Ngày gửi
D

Dungghetghe

Trung cấp
26/9/09
111
0
0
HCM
Khi tính thuế TNDN tạm tính thì làm sổ KT mình có phải hạch toán bút toàn này không nhỉ?? nếu có thì HT thế nào nhỉ?
 
Trang tin Webketoan
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Khi tính thuế TNDN tạm tính thì làm sổ KT mình có phải hạch toán bút toàn này không nhỉ?? nếu có thì HT thế nào nhỉ?
bạn hạch toán
khi tạm tinh: N821/C3334
khi nộp tiền:N3334/C111
thân
 
D

Dungghetghe

Trung cấp
26/9/09
111
0
0
HCM
bạn hạch toán
khi tạm tinh: N821/C3334
khi nộp tiền:N3334/C111
thân

1. Khi tính thuế TNCN tạm tính là lỗ ( ko phải đóng) có phải HT ko??
2. CTY được miễn thuế 3 năm, vậy khi tính có phải đóng nhưng ko đóng thì HT sao nhỉ???
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
1. Khi tính thuế TNCN tạm tính là lỗ ( ko phải đóng) có phải HT ko??
2. CTY được miễn thuế 3 năm, vậy khi tính có phải đóng nhưng ko đóng thì HT sao nhỉ???

1 và 2 của bạn là sao vậy ?
 
D

dothuhuong282

Trung cấp
2/11/06
166
2
0
Ngôi nhà hạnh phúc
2) Nếu doanh nghiệp được miễn 3 năm sau khi tính: doanh thu*25%*2% thì điền vào dòng tiền thuế dự kiến được miễn giảm đúng bằng trên cho nó về "0". khi đó chắc cũng chẳng phải hạch toán.
 
D

Dungghetghe

Trung cấp
26/9/09
111
0
0
HCM
2) Nếu doanh nghiệp được miễn 3 năm sau khi tính: doanh thu*25%*2% thì điền vào dòng tiền thuế dự kiến được miễn giảm đúng bằng trên cho nó về "0". khi đó chắc cũng chẳng phải hạch toán.

vậy là cả 2 trường hợp trên đều ko phải HT phải ko bạn
 
T

thanhnhung8888

Guest
14/9/09
7
0
0
34
Ha Noi
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Cả nhà cho minh hỏi số lỗ được chuyển trong kỳ nếu tính vào của quý I có phải là số lỗ trong báo cáo tài chính chuyển sang không hay là như nào?
Mọi người chỉ giúp mình nhé!
Chỉ tiêu 11 chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính như nào mọi người hướng dẫn mình với!cụ thể nhé. Thanks
 
L

loaihoaquy

Guest
22/7/09
7
0
0
38
Hà Nội
Nếu doanh nghiệp đang trong thời gian được miễn giảm thuế thì thuế suất thuế TNDN là 0% và bạn phải giải thích là DN của mình đang trong thời gian miễn giảm thuế theo luật thuế TNDN.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Nếu doanh nghiệp đang trong thời gian được miễn giảm thuế thì thuế suất thuế TNDN là 0% và bạn phải giải thích là DN của mình đang trong thời gian miễn giảm thuế theo luật thuế TNDN.

Không phải là thì thuế suất thuế TNDN là 0% mà là miễn thuế.
Còn giảm thì chưa thấy mức nào là 0%.
Xem lại nhe !
 
L

loantrang

Guest
29/10/09
28
0
0
36
binh dinh
to thanhnhung8888

Chỉ tiêu 11:Chi phí thực tế phát sinh bao gồm:
Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ là toàn bộ các khoản chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác. Chỉ tiêu này được xác định cụ thể như sau:
+ Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là toàn bộ các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ được xác định để tính lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.
+ Chi phí hoạt động tài chính là những khoản chi phí hoạt động tài chính trong kỳ tính thuế, bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán, khoản lập và hoàn lập dự phòng, giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỉ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ.
+ Các khoản chi phí khác là những khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp.
* Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ
Chúc bạn may mắn.:angel:
 

Xem nhiều