Công thức không cho thay đổi dòng-cột

  • Thread starter ChinhMuongLa
  • Ngày gửi
C

ChinhMuongLa

Guest
22/11/08
4
0
0
Mường La, Sơn La
___Nếu bạn muốn không cho thay đổi (thêm-bớt) dòng hoặc cột trong phạm vi vùng dữ liệu của bảng tính thì có thể dùng công thức mà không cần phải protection sheet...

___Dùng công thức mảng {=ROW(R:R)} đánh số thứ tự cho dòng và {=COLUMN(1:1)} đánh số thứ tự cho cột.
___Xem ví dụ trong File đính kèm.

___Trường hợp bạn không muốn dùng số thứ tự này thì hãy làm chúng ra cột phụ hoặc dòng phụ sau đó ẩn chúng đi (ẩn dòng-cột hoặc cho màu chữ số trong cột phụ cùng với màu nền).

___Khi bạn muốn huỷ chức năng này thì xoá công thức (copy -> dán giá trị) hoặc di chuyển con trỏ ra ngoài vùng để rút bỏ dòng-cột có công thức này.

Lưu ý: để đánh số thứ tự bằng công thức mảng bạn phải quét chọn vùng trước sau đó mới nhập công thức và phải kết thúc bằng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter
 

Đính kèm

  • CongThucMang.xls
    21.5 KB · Lượt xem: 146
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA