Công thức "Đánh giá thương hiệu"

  • Thread starter Hang EQG
  • Ngày gửi
H

Hang EQG

Guest
26/4/05
7
0
0
Hanoi
Bà con ơi, có ai biết công thức đánh giá thương hiệu một công ty thì chỉ giúp tôi với. Tôi đang rất cần để đánh giá thương hiệu cho công ty mình.
Cảm ơn bà con nhiều nhiều. :0frown:
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Mình thì không biết công thức nhưng mà hồi trước có xem qua cách đánh giá thương hiệu của một Tổng Công Ty thì nó đại khái thế này:
Cộng Tổng chi phí cho quảng cáo, quản lý.. ( cho việc xây dựng thương hiệu) của Toàn bộ Tổng công ty đó trong thời gian X năm. Từ đó được số tổng sau đó căn cứ vào Doanh số của các đơn vị thành viên để làm tiêu thức chia tỷ lệ phân bổ giá trị của Thương hiệu làm TSCĐ cho các công ty thành viên.
Tuy nhiên việc đánh giá này phải có sự tham gia của những cơ quan chủ quản có thẩm quyền.
 
N

nguyentronghuy

Guest
3/3/05
28
0
0
42
Binh Duong
Hiện tại, chuẩn mực kế toán không có quy định cho công ty tự đánh giá thương hiệu và hạch toán là tài sản cố định vô hình. Theo điểm 7 phần III Thông tư số 89/2002/BTC hướng dẫn kế toán thực hiện 4 chuẩm mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC "Các nhãn hiệu hàng hóa, quyền phát hành, danh sách khách hàng và các khoản mục tương tư được hình thành trong nội bộ doanh nghiệp không được ghi nhận là TSCĐ vô hình"
Tuy nhiên, khi bạn bán doanh nghiệp ngoài tài sản theo sổ sách, bên mua chấp nhận trả cho bạn một khoản tiền để mua thương hiệu hiện có, thì bên mua sau khi mua doanh nghiệp sẽ được hạch toán giá trị thương hiệu này là tài sản cố định vô hình. (Vì giá trị thương hiệu lúc này không phải hình thành trong nội bộ doanh nghiệp)
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều