BĐS đầu tư

  • Thread starter sugis
  • Ngày gửi
S

sugis

Guest
19/5/05
11
0
0
37
tphcm
Nhân nói về 6 CMKT mới, chỉ riêng về Bất động sản đầu tư, có rất nhiều điều sugis đọc mà không hiểu, mọi người có thể chỉ giùm sugis không?
1. Đính chính chuẩn mực số 05-BĐS đầu tư, cụm từ "doanh thu" của đoạn 28 và cụm từ "khoản doanh thu từ việc bán" của đoạn 29 được thay bằng cụm từ "giá bán". Lý do tại sao lại thay đổi như vậy, có phải vì trước đây việc kinh doanh bất động sản chỉ lả một trong những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nên gọi nó là doanh thu nhưng với sự phát triển cùng sự ra đời của các công ty chuyên kinh doanh BĐS dẫn đến sự thay đổi trong cách dùng từ như trên không?
2. Các trường hợp đặc biệt được ghi nhận là BĐS đầu tư có ghi :" Trường hợp BĐS không bán được riêng rẽ và phần sử dụng cho kinh doanh hoặc cho quản lý là không đáng kể thì hạch toán là BĐS đầu tư". Ba chữ "Không đáng kể" là bao nhiêu? Có một tỉ lệ nhất định nào cho việc xác định không, hay doanh nghiệp tự quyết định?
3. "Trường hợp doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan cho những người sử dụng bất động sản do doanh nghiệp sở hữu là một phần tương đối nhỏ trong toàn bộ thoả thuận thì doanh nghiệp sẽ hạch toán tài sản này là bất động sản đầu tư". " một phần tương đối nhỏ" này lại là bao nhiêu đây?
4. Bất động sản đầu tư phải được xác định theo nguyên giá bao gồm cả các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu, "các chi phí giao dịch liên quan trực tiếp ban đầu" thường là các khoản chi phí gì?
5. Việc tính khấu hao đối với bất động sản đầu tư có giống với việc tính khấu hao cho Tài sản cố định hay không?
6. "BĐS đầu tư chuyển sang hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai các công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cần thiết cho mục đích bán" , "hàng tồn kho" là tài khoản loại 15, làm sao hạch toán, trong phần hướng dẫn hạch tóan ghi nhận vào tài khoản 241. Nhưng khi chuyển từ " Hàng tồn Kho" sang "BĐS đầu tư" lại ghi Nợ 217 có 156. Nên hiểu như thế nào?
7. Đối với các doanh nghiệp là ngân hàng, tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính khác, việc kế toán BĐS đầu tư được hướng dẫn trong một văn bản riêng, vậy đó là văn bản số bao nhiêu?
8. TK 217 dùng để phản ánh giá trị bất động sản đủ tiêu chuẩn để ghi nhận là bất độngsản đầu tư. Còn đối với giá trị BĐS mua về để bán trong kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc xây dựng để bán trong tương lai gần ... không phản ánh vào TK 217 vậy phản ánh vào tài khoản nào?
Mong nhận được câu trả lời khiến cho sugis tâm phục khẩu phục, sugis xin đa tạ trước, hậu tạ sau. Hì hì hì
:welcome_2
 
Webketoan PRO
T

thutcanong

Guest
Sugis a, đối với mục số :
7- Đó là thông tư 23/2005/TT-BTC ngày 30-3-2005
8- Hạch tóan vào tài khòan 1567
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều