Nhận được thông báo số tiền thuế tạm phải nộp

  • Thread starter ghetban
  • Ngày gửi
G

ghetban

Guest
23/8/09
24
0
0
33
hải phòng
DN trong quý IV nhận được thông báo của cơ quan thuế về số tiền thuế TNDN tạm phải nộp trong quý II là 45.216( trường hợp quý II chưa nhận được thông báo).
Trong trường hợp này có phải định khoản không? Nếu có thì phải định khoản như thế nào? Mong các bạn giúp đỡ. Mình cám ơn nhiều!!!
 
Webketoan PRO
Đ

Đoàn Hữu Huệ

Guest
13/7/06
23
0
0
Bình Dương
DN trong quý IV nhận được thông báo của cơ quan thuế về số tiền thuế TNDN tạm phải nộp trong quý II là 45.216( trường hợp quý II chưa nhận được thông báo).
Trong trường hợp này có phải định khoản không? Nếu có thì phải định khoản như thế nào? Mong các bạn giúp đỡ. Mình cám ơn nhiều!!!
Khoản thuế TNDN tạm nộp thì khi nộp thuế bạn định khoản:
Nợ 3334: 45216
Có 1111/1121...45216
Còn đến quý IV rồi bạn làm báo cáo quyết toán xác định lại doanh thu, chi phí, lãi lỗ khi đó bạn mới định khoản phần chi phí thuế TNDN cho thuận tiện:
Nợ 911
Có 821
Nợ 821
Có 3334
Cuối cùng bù trừ tài khoản 3334 số đã nộp và còn phải nộp là xong.
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều