Làm thế nào để copy form từ CSDL này sang CSDL khác!

  • Thread starter haquocquan
  • Ngày gửi
H

haquocquan

Sơ cấp
19/4/08
68
0
6
Bắc Giang
Các bạn ơi, mình muốn copy form từ một CSDL này sang một CSDL khác nhưng không biết viết code như thế nào; đồng thời muốn xoá form ở một CSDL khác nhưng không biết viết code như thế nào. Các bạn giúp mình với nhé.
haquocquanln@vnn.vn
 
Đ

ĐỖ SƠN HẢI

Guest
10/10/06
130
0
0
42
Phan Thiết
Chép từ CSDL là MS SQL hay là access nếu là MS SQL thì mình chịu thua nhưng mà bạn đã biết thì chia sẻ mọi người với .

Nếu trên MS Access

Mình có đoạn code sau do hoc chui nen hơi quê mùa đưng cười nghen :

Purivate Sub CAPNHATHDKT_Click()
Dim DB1 As Database, RS1 As Recordset, MB1 As Variant, DB2 As Database
Dim ST1 As String, ST2 As String, N As Integer
Set DB1 = OpenDatabase("K:\HOPDONG\2008.MDB")
Dim c03 As Recordset, c04 As Recordset
Set c03 = DB1.OpenRecordset("HDKT", dbOpenTable)
Set DB2 = CurrentDb
Set c04 = DB2.OpenRecordset("TONGHOP", dbOpenTable)
c04.Index = "PRIMARYKEY"
If c03.RecordCount > 0 Then
c03.MoveFirst
Do Until c03.EOF
'On Error Resume Next
c04.Seek "=", c03!MAHD
If c04.NoMatch Then
c04.AddNew
c04!MAHD = c03!MAHD&”MR.LONG”
c04!ngay = c03!ngay
c04!makhach = c03!makhach
……………………………………..
c04.Update: c04.Bookmark = c04.LastModified
End If
c04.Edit
c04.Update: c03.MoveNext
Loop
End If
c03.Close
c04.Close
DB1.Close
DB2.Close
End Sub

Trong ổ đĩa K : co file hợp đồng của ông B khai thác 2008 mình đang ở máy tính cuả mình muốn chép nó về tạo form rồi nhấp nút cập nhật .

Còn xoá thì tương tự

Private Sub XOA_Click()

Dim DB1 As Database, RS1 As Recordset, MB1 As Variant, DB2 As Database
Dim ST1 As String, ST2 As String, N As Integer
Set DB1 = OpenDatabase("K:\HOPDONG\2008.MDB")
Dim c03 As Recordset, c04 As Recordset
Set c03 = DB1.OpenRecordset("HDKT", dbOpenTable)
Do Until c03.EOF
If C03.RecordCount > 0 Then
C03.Delete
End If
C03.MoveNext
Loop
c03.Close
DB1.Close

End Sub

Thân chào bạn
 
Sửa lần cuối:
H

haquocquan

Sơ cấp
19/4/08
68
0
6
Bắc Giang
Copy Form từ File Access sang File Access khác­

Xin chân thành cảm ơn Đỗ Sơn Hải!
Mình đang học Access và đang không biết làm thế nào để copy (đè) form của File này lên File khác.
Ví dụ cụ thể:
Mình tạo CSDL "DB1" có form "FRM1"và cung cấp cho một số người bạn sử dụng. Sau một thời gian, mình có bổ sung một số chức năng hoặc nút lệnh form "FRM1" và muốn các bạn của mình được cập nhật bản mới; nhưng nếu gửi cả File DB1 qua email thì rất khó khăn (vì file DB1 rất lớn). Mình muốn tạo riêng một file CAPNHAT chỉ bao gồm các thay đổi để gửi cho bạn mình và bạn mình chỉ việc chạy một nút lện là có thể cập nhật vào bản DB1 cũ để như bản của mình. Mình cần code viết copy form FRM1 từ file CAPNHAT đè vào file DB1 của bạn mình. CHo mình xin đoạn code nhé. Xin cảm ơn nhiều.
 
H

hvntrung

Guest
24/12/05
13
0
0
39
viet nam
Giờ bạn làm thế này:
Nếu có sửa table structure: cách này chỉ có viết hướng dẫn bạn của anh tự thêm cột
Nếu có sửa form: Giả sử file access của anh là CAPNHAT , file của bạn anh là DB1.
anh sửa form trên CAPNHAT của anh, sau đó xóa hết dữ liệu trong CAPNHAT , compact and repair rồi gửi file đó cho bạn anh. Anh viết một hướng dẫn cho bạn anh là xóa cái form FRM1 trong DB1, rồi get external data từ CAPNHAT , chỉ chọn form FRM1.

chúc vui.
 
H

haquocquan

Sơ cấp
19/4/08
68
0
6
Bắc Giang
Giờ bạn làm thế này:
Nếu có sửa table structure: cách này chỉ có viết hướng dẫn bạn của anh tự thêm cột
Nếu có sửa form: Giả sử file access của anh là CAPNHAT , file của bạn anh là DB1.
anh sửa form trên CAPNHAT của anh, sau đó xóa hết dữ liệu trong CAPNHAT , compact and repair rồi gửi file đó cho bạn anh. Anh viết một hướng dẫn cho bạn anh là xóa cái form FRM1 trong DB1, rồi get external data từ CAPNHAT , chỉ chọn form FRM1.

chúc vui.
Bạn mình không biết gì về ACCESS cơ. Thế mới khó chứ.
Nhưng mình nghĩ ra rồi, mình đang thử. Các PRO xem ý tưởng của em có được không nhé.
- mình sẽ dùng lệnh xoá form ở file cũ của bạn mình (như xoá table), sau đó mình dùng lệnh export form từ file CAPNHAT.
- Đối với các table cần sửa structrure, mình tạo sẵn các table trống; mình dùng lệnh import các table từ file cũ của bạn vào file CAPNHAT, mình đưa dữ liệu từ table cũ vào table trống; sau cùng là xoá các table cũ trong file cũ, export table mới sang file cũ
Các Bác xem giúp em, ý tưởng này có thể thực hiện được không.
 
H

hvntrung

Guest
24/12/05
13
0
0
39
viet nam
Vậy anh lấy file của bạn anh rồi làm trực tiếp trên đó cho nhanh.
Đối với table chỉ thêm cột trực tiếp trên table có dữ liệu sẵn, đừng move qua move lại rủi ro là rất lớn.

chúc vui.
 
H

haquocquan

Sơ cấp
19/4/08
68
0
6
Bắc Giang
Nhưng mỗi người ở một địa phương.
Nếu có nhiều bạn thì làm thủ công lâu lắm.
Mình đang muốn chỉ cần một nút nhấn chuột là xong.
Các PRO giúp em với
 

Thành viên trực tuyến

  • bianviet

Xem nhiều