Làm thế nào để lấy được dữ liệu cuối cùng từ các file ngoài

  • Thread starter haquocquan
  • Ngày gửi
H

haquocquan

Trung cấp
19/4/08
68
0
6
Bắc Giang
Tôi thường phải lấy dữ liệu các file bên ngoài (Excel, dBase). Các file ngoài này lại có theo dõi khách hàng theo tổng các chỉ tiêu tại một thời điểm. Tức là, khi khách hàng mua hàng, trả nợ thì lưu vào một file hoạt động riêng; cuối ngày, hoạt động này sẽ được cập nhật vào file mà tôi cần lấy dữ liệu (file này có số liệu của khách hàng đó theo từng ngày có hoạt động và chỉ có số liệu tổng hợp đến ngày hôm đó).
Tôi muốn lấy số liệu ngày theo ngày hoạt động cuối cùng của khách hàng đó nhưng không biết cách nào lấy được.
Ví dụ: tblbanhang gồm ngay,maso,muahang,trano,conno. khách hàng 001, có các ngày có phát sinh là 06/11/2008 (mới), 01/12/2008 (đã gồm số liệu ngày 06/11/08 và số liệu phát sinh ngày 01/12/08), 05/12/2008(bao gồm toàn bộ số liệu phát sinh của khách hàng này từ trước đến 05/12/2008, tức là ngày 05/12/08 là ngày cập nhật cuối cùng), tôi muốn chỉ lấy record ngày 05/12/2008 đưa vào một table khác; ngoài ra còn nhiều khách hàng khác cũng tương tự như vậy trong tblbanhang.
Các bạn giúp tôi với nhé. Xin chân thành cảm ơn. Có 1 file ví dụ gửi kèm (tblBanhang được tôi import vào từ file dBase). haquocquanln@vnn.vn
 

Đính kèm

  • db1.rar
    10.1 KB · Lượt xem: 88
H

haquocquan

Trung cấp
19/4/08
68
0
6
Bắc Giang
Lại phải tự trả lời thôi:
Select * from tblBanhang inner join ([select makh, max(ngay) as ngaycuoi from tblBanhang group by makh]. as ngaycuoi) on tblBanhang.ngay = ngaycuoi.ngaycuoi
Không biết có đúng không nữa
 
Webketoan PRO

Xem nhiều