chuẩn mực số 10 của TT105

  • Thread starter phuongbao
  • Ngày gửi
P

phuongbao

Guest
4/10/03
14
0
0
Trước đây việc đánh giá CLTG cuối kỳ được hướng dẫn qua đầu kỳ sau thì hạch toán xóa số dư là xong. Nay theo TT 105 thì đến cuối kỳ đánh giá số dư của các TK có gốc ngọai tệ xong thì DN được hạch tóan CLTG này vào chi phí TC hoặc thu nhập tài chính trong kỳ để làm căn cứ tính thu nhập của DN, tức là đóng 32% thuế.

Đó là theo tinh thần TT hướng dẫn, nhưng mình lại nghe có vài ý kiến cho rằng phần CLTG như nói trên, là phần thu nhập/chi phí ảo vì do đánh giá lại theo tỷ giá mà có chứ bản thân trị giá này không phải là kết quả cụ thể thu nhập hay chi phí thực tế, do vậy nếu xem phần đánh giá lại CLTG cuối kỳ như một khoản thu nhập - giả sử như thế - phải đóng thuế TNDN trên phần ảo này thì ấm ức quá !!, và cho rằng phần CLTG này chấp nhận coi như thu nhập cùa DN, nhưng không phải đóng thuế TNDN mới hợp lý, coi như thu nhập sau thuế.

Nói chung theo mình thấy phần đánh giá CLTG cuối kỳ chỉ là cách xác định chính xác TS hiện có cùa DN theo thời giá vào thời điểm lúc đó, nó có giá trị cho DN tham khảo, sang đầu kỳ sau xóa số dư, trả về giá trị sổ sách, là xong. Nhưng nay TT105 lại cho rằng đó là thu nhập, mà thu nhập thì phải đóng thuế TNDN, đóng trên phần ảo mà thôi, vì thực tế DN chẳng có thu nhập gì cả, nôm na bạn có 100USD lúc đầu năm tỷ giá VD 15.000 đ, cuối năm tỷ giá 16.000 đ, bạn có lời, nhưng thực tế mình vẫn giữ tờ 100 USD, chẳng mua bán gì cả, theo đó bạn phải nộp thuế TNDN vì bạn " có lời"

Mình nêu vấn đề này chủ yếu nhờ các thành viên, các bạn nêu quan điểm nhận thức của mình về chuẩn mực số 10 này, trêh quan điểm kế tóan, để cùng nhau thảo luận cho xôm , chứ TT 105 yêu cầu thì chắc phải thực hiện thôi.
 
Trang tin Webketoan
L

Le Thanh Ha

Guest
13/12/03
87
0
0
Đà Nẵng
Truy cập trang
Các bạn ơi : mình dang muốn nhờ các bạn tham hướng dẫn thêm cho mình về HT chênh lệch tỷ giá:
Có lần mình nghe nói là HT CLTG không được dùng tỉ giá hạch toán nữa có đúng không vậy ? HT theo TGTT thì mình thấy rắc rối quá vì tỷ giá ngoại tệ biến động liên tục các bạn hướng dẫn thêm cho mình nhẹ :chuoi
Webketoan Zalo OA
 
Đào Việt Cường

Đào Việt Cường

Moderator
22/11/05
400
4
18
Khánh Hòa
Dear phuongbao,
---------------
Theo tôi, cũng như bạn đã nói, việc đánh giá và theo dõi khoản chênh lệch tỷ giá là nhằm xác định chính xác giá trị tài sản tại thời điểm cuối kỳ.
Thực chất việc đánh già này nhằm đảm bảo nguyên tắc giá trị tài sản bằng tiền có gốc ngoại tệ phù hợp với giá cả thị trường (thế giới) thông qua trao đổi, mua bán ngoại tệ. Phù hợp là ở chỗ, liệu với 100 của bạn nếu dùng để thanh toán cho khách hàng thì họ có thể dùng số tiền đó để mua lại những hàng hoá mà họ đã bán cho bạn hay không - vì giữa hai thời điểm giá cả thị trường đã có sự biến động về tỷ giá.
Vấn đề thứ hai là thu nhập. Hiểu một cách nôm na thì đó là những khoản tiền thu được do hoạt động sản xuât kinh doanh đem lại và phù hợp với chi phí bỏ ra. Đương nhiên, nếu các giao dịch bằng ngoại tệ của bạn phục vụ cho mục đích kinh doanh có chứng từ hợp lệ và có lãi thì tôi hiểu đó là thu nhập. Đó hoàn toàn không phải là "thu nhập ảo".
Nhân đây tôi cũng xin mở rộng vấn đề về việc đánh giá tài sản và tính chính xác, minh bạch của báo cáo tài chính.
Nguyên tắc "hoạt động liên tục" chỉ ra rằng, giá trị tài sản của một đơn vị được phản ánh trên quan điểm giả định nó còn hoạt động trong tương lai và ít nhất không có ý định ngừng hoạt động trong tương gần. Giá trị tài sản của doanh nghiệp do đó phải được phản ánh theo giá gốc chứ không phải giá cả thị trường. Vậy thì chuẩn mực số 10 và nguyên tắc trên có gì mâu thuẫn với nhau không? Trong nền kinh tế thị trường, việc phản ánh giá trị tài sản theo giá thị trường có ưu điểm nhất định, làm tăng tính lành mạnh của báo cáo tài chính. Và theo tôi việc đánh giá chênh lệch tỷ giá phần nào phản ánh mặt tích cực này.
Vấn đề trao đổi vẫn là... trao đổi, nhưng qua trao đổi hi vọng mỗi chúng ta sẽ tự rút ra một nhìn nhận nào đó, dù không thật đúng với người khác, nhưng thật vui có phải không!
 
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,507
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Theo luật thuế TNDN hiện hành và các quy định trong chế độ kế toán thì DN không tính phần lãi lỗ của chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện vào thu nhập chịu thuế và phân chia lợi nhuận.!
 

Xem nhiều