Mỗi tuần một chuyên đề

Các chứng từ cần thiết để mở LC nhập khẩu

  • Thread starter anhvupvv
  • Ngày gửi
A

anhvupvv

Guest
15/4/09
1
0
0
Nha Trang
LC NHẬP KHẨU

CÁC VĂN BẢN YÊU CẦU KHI MỞ LC:

1 - Giấy đề nghị mở thư tín dụng không hủy ngang : 1 original
2 - Hợp đồng ngọai thương : 1 copy (công ty sao y)
3 - Giấy cam kết thanh tóan LC : 1 original (dùng 1 trong 3 mẫu, phù hợp với cơ cấu nguồn vốn thanh tóan)
4 - Giấy đề nghị mua bán ngoại tệ : 1 original (trong trường hợp cần mua ngoại tệ để thanh tóan)

Các tình huống phát sinh cần xử lý theo LC như : yêu cầu ký hậu Bill, chấp nhận thanh tóan …sẽ có các văn bản phù hợp do VIB cung cấp ngay khi có phát sinh.

Đối với yêu cầu sửa đổi
1 - Giấy đề nghị sửa đổi thư tín dụng : 1 original
4 - Giấy đề nghị mua bán ngoại tệ : 1 original (trong trường hợp cần mua ngoại tệ để ký quĩ cho sửa đổi tăng tiền)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA