Mỗi tuần một chuyên đề

Mua phần mềm áp thuế ??

  • Thread starter nguyenthuphuong
  • Ngày gửi
N

nguyenthuphuong

Guest
27/5/05
8
0
0
Hanoi
Tôi có mua 1 số phần mềm từ nước ngoài. Phần mềm này được chứa trong các đĩa CD và được khai báo nhập khẩu tại Hải quan Gia Lâm. Theo quy định về phân loại hàng hoá tại Văn bản số 667TCHQ-GSQL ngày 24/02/2004 về phân loại phân mềm thì " thông tin(phần mềm) được ghi, lưu, chứa trên phương tiện đó không phân loại" nên cá nhân tôi hiểu rằng giá trị tính thuế nhập khẩu của đĩa CD trên ko bao gồm giá trị phần mềm đã mua - điều này đồng nghĩa với thuế Nhập khẩu phần mềm là 0%. 1 số phần mềm tôi mua từ nước ngoài qua đường Internet nên phía người bán gửi trực tiếp cho người mua, hình thức mua bán này không phải qua khai báo Hải quan. Cuối năm kiểm toán làm việc và nói rằng, việc mua phần mềm qua Internet phải áp dụng theo thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005. Lẽ nào cùng 1 mặt hàng (phần mềm) được gửi cho người mua theo các hình thức khác nhau ( gửi theo đường hàng không và Internet) mà chúng tôi phải áp các mức thuế khác nhau??, và bây giờ chúng tôi vẫn đang tranh luận: phần mềm là hàng hoá hay dịch vụ?? Và mức thuế chúng tôi phải nộp??
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

sondaisy

Guest
3/6/05
2
0
0
Ha noi
Bạn liên hệ với cán bộ hải quan trực tiếp sẽ có hướng dẫn chính xác
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA