Trich khau hao tscd

  • Thread starter CHUAN_MUC
  • Ngày gửi
C

CHUAN_MUC

Guest
Hiện nay DN tôi đâng trích khấu hao theo thời gian sử dụng được quy định tại QĐ166 của BTC về việc quy định việc quản lý và trích KH TSCĐ. Nhưng QĐ này chỉ áp dụng trong các DN nhà nước còn các DN khác có thể " vận dụng". Như vậy Các DN có vốn của các thành phần kinh tế khác (tạm gọi là DN ngoài QD) thì viêc thực hiẹn trích khấu hao có thế khác được không. Hoặc có chế độ nào hướng dẫn việc trích KHTSCĐ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

Ke toan vien

Guest
Không có thứ nào khác đâu, nhưng biên độ vận dụng cũng khá rộng mà.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA