Xin mẫu quy chế thu chi nội bộ

  • Thread starter ngocquynh87
  • Ngày gửi
N

ngocquynh87

Guest
22/9/08
1
0
0
Ha Noi
Cả nhà ơi giúp em với
Anh chị nào có quy chế thu chi nội bộ có thu cho em xin mẫu 1 bản với ạ. Em đang cần gấp. giúp em với nha. Cảm ơn anh chị nhiều nhiều
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
D

dbs

Sơ cấp
15/12/09
35
1
6
35
Quảng Ngãi
QUY CHẾ
Về chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng công sản
của cơ quan ………..

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh :
Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện công tác quản lý chi tiêu, quản lý và sử dụng công sản trong nội bộ cơ quan Đài Truyền thanh huyện Bình Sơn; xử lý các trường hợp vi phạm trong công tác chi tiêu tài chính, quản lý và sử dụng công sản của đơn vị.
Điều 2 . Đối tượng áp dụng:
Toàn thể cán bộ viên chức của Đài Truyền thanh huyện Bình Sơn
Điều 3. Nguyên tắc và căn cứ thực hiện :
1. Thực hiện chế độ chi tiêu tài chính, sử dụng công sản phải trên cơ sở đúng nguyên tắc, đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức do Nhà nước quy định và đùng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Phải bảo đảm cho cơ quan, CBVC thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm; phù hợp với hoạt động đặc thù và tình hình chi tiêu, quản lý, sử dụng công sản qua các năm của đơn vị .
3. Thực hiện chi tiêu tài chính trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm được giao thực hiện chế độ tự chủ, đồng thời đảm bảo được quyền lợi hợp pháp trong đơn vị.
4. Thực hiện chế độ tự chủ trong chi tiêu nội bộ phải đảm bảo tính công khai, dân chủ trong CBVC .
Điều 4 :Trách nhiệm và quyền lợi thực hiện quản lý chi tiêu, sử dụng công sản .
1. Trưởng đài và phó đài có trách nhiệm quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc chi tiêu. Sử dụng công sản qua các năm của đơn vị; khi duyệt chi phải kiểm tra hoá đơn, chứng từ hợp pháp, đảm bảo quy định vê tiêu chuẩn, định múc chi hiện hành. Chịu trách nhiệm về các khoản chi trước cơ quan tài chính và UBND huyện .
2. Cán bộ kế toán có trách nhiệm tham mưu chính xác và kịp thời cho thủ trưởng đơn vị trong việc quản lý và chuẩn chi theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước Trưởng đài và cơ quan thẩm tra tài chính về chuyên môn nghiệp vụ; báo cáo tình hình thực hiện chi tiêu hàng quý cho tập thể cơ quan .
3. Mỗi CBVC của Đài truyền thanh có trách nhiệm thực hiện hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng Văn phòng phẩm, máy móc, thiết bị văn phòng, điện nước, điện thoại.. được giao.
Chương II :

THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHI TIÊU TÀI CHÍNH, SỬ DỤNG CÔNG SẢN TRONG CƠ QUAN ĐÀI TRUYỀN THANH
Điều 5. Quy định sử dụng văn phòng phẩm :
1. Từng bộ phận , theo chức năng và nhiệm vụ được phân công nếu có nhu cầu về văn phòng phẩm phải báo cáo và đăng ký để thủ trưởng duyệt mua sắm, không được tự ý lấy văn phòng phẩm và ghi sổ tại nơi bán hàng. Trong quá trình soạn thảo tin bài hay văn bản trên máy, cần xem kỹ tài liệu trước khi in để hạn chế thấp nhất việc in lại nhiều lần. Tất cả các bản in 1 mặt hỏng phải xếp ngay ngắn để sử dụng vào việc xếp bì thư gửi công văn trong nội bộ huyện.
1. Định mức sử dụng văn phòng phẩm như sau:
- Bút viết : Mỗi CBVC được sử dụng 5 cây bút bi / quý loại bình thường (trừ Trưởng đài)
- Bút phủ, bút dạ quang, bút lông : Mỗi bộ phận sử dụng 1 cây bút phủ, 1 bút dạ quang, 1 bút lông/ quý
- Mối máy vi tính một quý được sử dụng 4 ram giấy loại thường; mỗi máy in chỉ được sạc mực 1-2 lần trên quý .
- Sổ công tác : Bộ phận phóng viên được sử dụng 3 quyển sổ trên năm , các bộ phận khác sử dụng 1 quyển trên năm.
- Kẹp nhựa, kẹp ba dây : Mỗi bộ phận sử dụng tối đa 10 kẹp nhựa, 10 kẹp 3 dây trên quý .
- Các dụng cụ văn phòng khác như : Bấm, kéo, thước kẻ .. chỉ trang bị một lần, nếu hỏng do khách quan thì đề nghị mua lại, còn mất mát thì tự trang bị lại.
- Các loại văn phòng phẩm cần thiết khác giao cho bộ phận thủ quỹ tổng hợp lên danh sách trình Trưởng đài duyệt thì mới được mua sắm.
- Việc phôtôcopy những tài liệu cần thiết phải được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan.
Điều 6 . Quy định về sử dụng điện thoại.
- Căn cứ vào thực tế sử dụng điện thoại tại cơ quan trong thời gian qua và đặc thù riêng của cơ quan; CBVC chỉ được sử dụng điện thoại vào công việc chuyên môn khi cần thiết, trước khi giao dịch cần chuẩn bị trước nội dung và phải ngắn gọn nhất. Định mức sử dụng điện thoại bàn và Internet chung của cơ quan tối đa là : 600.000 đồng / tháng, máy phòng Phó đài 150.000 đồng / tháng.
- Việc thanh toán chi phí sữa chữa, thay thế điện thoại hỏng áp dụng theo thực tế số làn sữa chữa trong năm .
Điều 7 : Quy định về sử dụng điện nước trong cơ quan :
1. Về sử dụng điện, thiết bị điện : Mỗi CBVC có trách nhiệm :
- Khi hết giờ làm việc hoặc không có nhu cầu cần thiết phải kiểm tra tắt các thiết bị điện không cần thiêt và đóng khoá cửa cẩn thận trước khi ra về nhằm đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện . Mọi sự cố dẫn đến hư hỏng do nguyên nhân chủ quan thì bộ phận đó phải chịu trách nhiệm .
- Việc sử dụng điện sắp sáng bảo vệ cơ quan : bật đèn sau 18 giờ , tắt trước 5 giờ 30.
2. Việc sử dụng nước sinh hoạt tại cơ quan :
Sau khi sử dụng xong, CBVC phải đóng các vòi cẩn thận không để rò rỉ, lãng phí .
Điều 8: Chế độ đi học :
Thực hiện theo Thông tư 51/2008/TT-BTC ngày 16/06/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 9 : Chế độ công tác phí :
Thực hiện khoán công tác phí với mức 100.000 đồng/người cho tất cả các CBVC .
Điều 10 : Chế độ chi cho hoạt động chyên môn
………………..
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Lãnh đạo cơ quan, BCH công đoàn có trách nhiệm kiểm tra từng bộ phận, CBVC trong quá trình thực hiện quy chế này theo dõi, tổng hợp những sai sót, những vướng mắc trong quá trình thực hiện để sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
Cán bộ, viên chức trong cơ quan chịu trách nhiệm thuẹc hiện nghiêm túc quy chế này


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng công sản
của Đài Truyền thanh huyện Bình Sơn năm 2009

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 củab Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.
Trên cơ sở thảo luận và thống nhất của cán bộ, viên chức trong đơn vị Đài Truyền thanh huyện tại hội nghị CBVC ngày 22 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế về chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng công sản trong cơ quan ……………..
Điều 2. Trưởng đài, phó trưởng đài, cán bộ viên chức ………………thi hành quyết định này.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO CÁI NÀY
 

Xem nhiều

Webketoan PRO