Đê file Excel chỉ chạy trong khoản thời gian cho phép

  • Thread starter Ladinh1977
  • Ngày gửi
L

Ladinh1977

Guest
1/10/09
3
0
0
44
To 4 Chi Kien - Bac Kan
Tôi có lập được môt file để phục vụ chuyên môn nghiệp vụ của ngành nghề mà tôi đang công tác làm trong bảng tính Excel. Tôi đã chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính tôi lập cho môt 1 đơn vi bạn cùng dùng, nhưng để không bị đơn vị bạn lây mất công lao động của tôi.Nn tôi chi muôn file đó chỉ chạy được khoản 2-3 tháng thì nó ngừng hoạt động và tôi lại phải ra hạn tiếp thì mới tiếp tục hoạt động. Xin các bạn chỉ cách.
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều