Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp

  • Thread starter ghetban
  • Ngày gửi
G

ghetban

Guest
23/8/09
24
0
0
32
hải phòng
Trong đơn vị hành chính sự nghiệp, báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh có mục chia ra các hoạt động. Vậy phần đó gồm các hoạt động gì? Có thể lấy ví dụ cho mình hiểu được không?Cám ơn mọi người nhiều
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
914
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Trong đơn vị hành chính sự nghiệp, báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh có mục chia ra các hoạt động. Vậy phần đó gồm các hoạt động gì? Có thể lấy ví dụ cho mình hiểu được không?Cám ơn mọi người nhiều
Tùy theo từng đơn vị có họat động chính nào thì tách ra theo hoạt động đó. Bạn hỏi như này biết đường nào trả lời ...
 
G

ghetban

Guest
23/8/09
24
0
0
32
hải phòng
Tại mình đang có bài tập phải làm mà các khoản chi đều chỉ nói là chi nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao, các dịch vụ khác...dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên mình không biết lập báo cáo thu chi ấy như thế nào cả. Bạn có thể lấy ví dụ bất kỳ trong đơn vị nào cũng được cho mình hiểu thêm để làm bài tập. Cám ơn!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
914
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tại mình đang có bài tập phải làm mà các khoản chi đều chỉ nói là chi nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, khấu hao, các dịch vụ khác...dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên mình không biết lập báo cáo thu chi ấy như thế nào cả. Bạn có thể lấy ví dụ bất kỳ trong đơn vị nào cũng được cho mình hiểu thêm để làm bài tập. Cám ơn!
Các khoản chi phí thì đã được thể hiện chi tiết trên sổ Chi tiết chi phí rồi mà. Trên báo cáo thu chi chỉ thể hiện con số tổng hợp như Tổng thu, tổng chi, chênh lệch ...v...v ... thôi ...
Bạn tìm Mẫu số C 20- HD: Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và SXKD về tham khảo nhé ...
 

Xem nhiều