Mỗi tuần một chuyên đề

Hợp nhất tài chính từ các công ty thành viên - Gấp

  • Thread starter datcang911
  • Ngày gửi
D

datcang911

Guest
8/11/09
1
0
1
Tp. Ho Chi Minh
Mình không phải là dân kế toán nên các bạn hỗ trợ mình cái:
Công ty mình mới được cổ phần hoá, là Công ty con của một Tổng công ty nhưng lại có 15 đơn vị thành viên bao gồm cả Công ty TNHH, Công ty cổ phần chi phối và không chi phối
Để lập Kế hoạch cho các năm tới thì mình đang làm theo cách này ko biết có đúng không:
- Phần Doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước thì hợp nhất toàn bộ (do các Công ty cổ phần mà Công ty mình không chi phối có văn bản uỷ quyền quản lý phần vốn).
- Phần lợi nhuận thì chia theo tỷ lệ phần vốn góp của Công ty tại từng đơn vị.
Hiện nay còn phần nữa mà mình chưa biết làm sao là phần chia lợi nhuận cho Tổng công ty thì chia trên số liệu của bản thân Công ty mình thôi hay là số liệu hợp nhất từ các đơn vị thành viên.
Công ty mình trích lập các Quỹ (ĐTPT, KTPL...) là trên số liệu của Công ty mình hay là trên số liệu hợp nhất.
Rất mong các bạn giúp đỡ mình.
Trân trọng cảm ơn!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA