đánh giá NVL dở dang theo phương pháp ước tính sản lượng tương đương và tính giá thành bằng pp hệ số

  • Thread starter pethao
  • Ngày gửi
P

pethao

Sơ cấp
8/9/09
18
1
1
tphcm
Các anh chị giúp em với, em có cái bài thế này mà tìm hoài ko ra.Bài này yêu cầu tính giá thành dùng phương pháp hệ số.
Chi phí đầu kỳ : N154:40.4tr trong đó: NVL trực tiếp: 16tr
Chi phí nhân công trực tiếp: 8.4tr
Chi phí sản xuất chung : 6tr
Chi phí tập hợp trong kỳ là N154: 594/ C621:402tr, C622:90tr, C627:102tr
Phân xưởng hoàn thành nhập kho
* 200 sản phẩm A, 64 sản phẩm dở dang A mức độ hoàn thành là 50%
* 1000 sp B, 350 sp dở dang B mức độ hoàn thành là 60%
Đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm tương đương. Hệ số quy đổi của sản phẩm A là 1 và sản phẩm B là 0.8. Giá của A, B tính sao , anh chị nào biết chỉ em với. Thanks a lot.
 
Sửa lần cuối:
P

pethao

Sơ cấp
8/9/09
18
1
1
tphcm
Anh chị nào có kinh nghiệm chỉ em bài này y, em nghĩ mãi mà ko ra rồi tung hết lên rui`, hix
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
D

d870110

Sơ cấp
Tổng SP qui chuẩn = 200*1 + 1000*0.8=1000
Tổng Sp dở dang qui chuẩn = 64*1+350*0.8=344
Tổng SPHTTD qui chuẩn = 64*50%*1 + 350*60%*0.8 =200
CPVLTTDDCK=[(16000+402000)/(1000+344)]*344= A
CPNCTTDDCK=[(8400+90000)/(1000+200]*200 = B
CP SXCDDCK =[(6000+102000)/(1000+200)]*200= C
CP SXDDCK= A+B+C= D
Tổng giá thành Sp=40400+594000-D=E
Z đơn vị sp chuẩn=E/1000=F
Z Sp A=F
Z sp B= F*0.8
Mình ko chắc lắm, Bạn tham khảo Nhé
 
S

star88move

Guest
5/4/10
2
0
1
tphcm
mình là người mới lại ko thông thạo vi tính ,còn nhiều thứ chưa bít mà muốn kiếm tài liệu nhưng ko được ,có ai bít thì chỉ cách nha.....
 

Xem nhiều