Xử lý chênh lệch thuế TNDN phải nộp ở nươc ngoài lớn hơn VN

  • Thread starter thufalls
  • Ngày gửi
T

thufalls

Guest
28/10/09
2
0
0
Hà Nội
các bạn cho tớ hỏi phần chênh lệch giữa thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài cho thu nhập ở nước ngoài lớn hơn thuế TNDN của khoản thu nhập đó tính theo thuế suất tại Việt Nam (25%) xử lý như thế nào?
VD: Thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài: 600 triệu, thuế TNDN của khoản thu nhập đó phải nộp tại VN 500 triệu, Khoản chênh lệch 100 triệu được xử lý như thế nào? hạch toán?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều