Xử lý chênh lệch thuế TNDN phải nộp ở nươc ngoài lớn hơn VN

  • Thread starter thufalls
  • Ngày gửi
T

thufalls

Guest
28/10/09
2
0
0
Hà Nội
các bạn cho tớ hỏi phần chênh lệch giữa thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài cho thu nhập ở nước ngoài lớn hơn thuế TNDN của khoản thu nhập đó tính theo thuế suất tại Việt Nam (25%) xử lý như thế nào?
VD: Thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài: 600 triệu, thuế TNDN của khoản thu nhập đó phải nộp tại VN 500 triệu, Khoản chênh lệch 100 triệu được xử lý như thế nào? hạch toán?
 

Xem nhiều