"Mục riêng" trên bảng kê mua vào ?

  • Thread starter VTM
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Trên bảng kê Hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (PL 01-2/GTGT) có 3 mục :
1.HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
2.HH,DV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Ai cũng biết
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"

Mục riêng ở đâu các bạn ?
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
11
38
52
Rừng Tây Nguyên
Trên bảng kê Hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (PL 01-2/GTGT) có 3 mục :
1.HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
2.HH,DV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Ai cũng biết
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"

Mục riêng ở đâu các bạn ?
kê khai vào mục riêng là mục 1" HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT"
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
11
38
52
Rừng Tây Nguyên
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Kê vào muc 2"HH,DV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT"

kê khai vào mục riêng là mục 1" HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT"

Vậy "mục riêng ở đây là tuỳ biến hay bất biến " ?
Vậy tại sao BTC lại dùng từ "mục riêng" mà không dùng tuỳ trường hợp để kê khai.
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
11
38
52
Rừng Tây Nguyên
Vậy "mục riêng ở đây là tuỳ biến hay bất biến " ?
Vậy tại sao BTC lại dùng từ "mục riêng" mà không dùng tuỳ trường hợp để kê khai.

Tuỳ sao được mà tuỳ, đã qui định vào mục riêng thì kê vào mục riêng. Mục riêng gồm có 2 phần; mục 1 là chịu thuế và mục 2 là không chịu thuế, nó quá rõ ràng rồi còn gì nữa mà phải tuỳ trường hợp. Văn bản pháp qui làm gì có từ TUỲ trong đấy.
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
khai vào mục riêng là mục 1" HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT"
Đã không được khấu trừ sao lại kê khai vào mục 1" HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT" ... để rồi được khấu trừ???
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Tuỳ sao được mà tuỳ, đã qui định vào mục riêng thì kê vào mục riêng. Mục riêng gồm có 2 phần; mục 1 là chịu thuế và mục 2 là không chịu thuế, nó quá rõ ràng rồi còn gì nữa mà phải tuỳ trường hợp. Văn bản pháp qui làm gì có từ TUỲ trong đấy.

Trch TT 130 (pn G.II.1.2) :
"+ Đối với đất thế chấp bảo đảm tiền vay, đất là tài sản kê biên để bảo đảm thi hành án thì giá vốn đất được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn tại các điểm nêu trên."
Bạn nghỉ sao về chử TUỲ ở đây !!!
 
Sửa lần cuối:
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
11
38
52
Rừng Tây Nguyên
Đã không được khấu trừ sao lại kê khai vào mục 1" HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT" ... để rồi được khấu trừ???

Trời ạ! Bác lại nhầm lẫn chổ này rồi, đâu có phải được khấu trừ mới kê vào đây.
Theo bác kê vào đâu?
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"
Mục riêng ở đâu các bạn ?
Trch TT 130 (pn G.II.1.2) :
"+ Đối với đất thế chấp bảo đảm tiền vay, đất là tài sản kê biên để bảo đảm thi hành án thì giá vốn đất được xác định tùy theo từng trường hợp cụ thể theo hướng dẫn tại các điểm nêu trên."
Bạn nghỉ sao về chử TUỲ ở đây !!!
Hi..hi..tớ không dám bình luận văn bản này.

Chữ tuỳ của bạn khác với chữ tuỳ ở văn bản này, chữ TÙY còn đi theo với 1 câu, bạn không thể lấy chữ tuỳ mà so sánh như thế.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Hi..hi..tớ không dám bình luận văn bản này.[/QUOTE]
Mình cũng thấy nó sao sao ấy !!!
Chữ TUỲ của tôi cũng có câu đi sau vậy.
Thôi thì tuỳ ai hiểu sao hiểu ! hi...hi...hiiii
 
Sửa lần cuối:
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Trời ạ! Bác lại nhầm lẫn chổ này rồi, đâu có phải được khấu trừ mới kê vào đây.
Theo bác kê vào đâu?

Trích TT 129:

"c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ."
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
11
38
52
Rừng Tây Nguyên
Trích TT 129:

"c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ."

Bác lại nhầm lẫn trầm trọng thêm nữa rồi, câu bác trích dẫn trên không phải để hướng dẫn cho cái mục kê khai mà là hứớng dẫn. c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"
Thế theo bác thì kê khai vào đâu??
Thuế GTGT đầu vào khác với thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, cho nên trên tờ khai thuế 01/GTGT mới có mục 22 và 23.
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Và đây là tài liệu hướng dẫn TCT tại gdt.gov.vn:
"Chỉ tiêu 1 “HHDV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT”:

Toàn bộ hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế của HHDV dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT của NNT mua vào trong kỳ tính thuế được ghi trong chỉ tiêu này (Bao gồm cả TSCĐ dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, trừ TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh -không phân biệt nguồn vốn đầu tư)."
Trao đổi cùng bạn NPT
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,082
11
38
52
Rừng Tây Nguyên
Và đây là tài liệu hướng dẫn TCT tại gdt.gov.vn:
"Chỉ tiêu 1 “HHDV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT”:

Toàn bộ hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế của HHDV dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT của NNT mua vào trong kỳ tính thuế được ghi trong chỉ tiêu này (Bao gồm cả TSCĐ dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, trừ TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh -không phân biệt nguồn vốn đầu tư)."
Trao đổi cùng bạn NPT

Thì bác xem cái hướng dẫn trên có chỗ nào có dòng chữ được khấu trừ đâu?
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Chào buổi sáng
 
Sửa lần cuối:
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Nếu không kê thì có bị xử lý ntn?
 
Sửa lần cuối:
K

kimhue720

Sơ cấp
22/7/08
5
0
1
Trên bảng kê Hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (PL 01-2/GTGT) có 3 mục :
1.HH,DV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT.
2.HH,DV dùng riêng cho SXKD không chịu thuế GTGT
3.HH,DV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Ai cũng biết
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"

Mục riêng ở đâu các bạn ?

Câu hỏi này mình cũng từng hỏi và đi tìm cái "mục riêng", nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cái mục riêng để kê những hóa đơn này. Không biết nếu không kê thì sau này có bị sao không khi mà TT 129 đã qui định sờ sờ ra đó? còn kê thì biết kê ở đâu?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Câu hỏi này mình cũng từng hỏi và đi tìm cái "mục riêng", nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cái mục riêng để kê những hóa đơn này. Không biết nếu không kê thì sau này có bị sao không khi mà TT 129 đã qui định sờ sờ ra đó? còn kê thì biết kê ở đâu?

Có lẽ "mục riêng" này không ai tìm ra !
 
le thi le toan

le thi le toan

Cao cấp
4/8/09
305
2
0
Sài Gòn - Đà Lạt
hi hi.... các Bác VIP nói chuyện với nhau em thấy mình như được bay bổng trên mây ấy! lơ lửng...lửng lơ... Cứ đọc để hiểu, hiểu xong lại đọc tiếp, đọc tiếp cũng hiểu tiếp thêm chút chút, hiểu chút chút rồi lại đọc, đọc xong lại hiểu ít ít, hiểu ít ít rồi lại đọc, đọc, đọc ,đọc ... rốt cuộc ko còn hiểu được phải thế nào mới đúng!
Ko biết đầu óc em có tệ quá ko? có ai trường hợp như em ko chia sẻ với em cho em đỡ buồn đi nào!!!
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
.....
Thông tư Số: 129 /2008/TT- BTC
Trích III.1.3.b
"Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào"

Mục riêng ở đâu các bạn ?


Chờ hơn 1 năm mới có được câu trả lời chính xác từ Thông tư 28/2011:

rs6l0kzkpznyjyf.jpg


... cuối cùng "mục riêng trên bảng kê" cũng được chỉ ra, hix !
 

Xem nhiều

Webketoan PRO