Cách tính giá thành và lên bảng cân đối

  • Thread starter IN HONG
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
I

IN HONG

Sơ cấp
23/10/09
5
0
0
Hà Nội
Em chào cả nhà!
Em có bài tập này làm mãi mà vẫn không cân được bảng cân đối
Cả nhà giúp em với nhé!
Em kiu kiu cả nhà trước ạ!
(Ghi chú: Em gửi File đính kèm, cả nhà mở ra đọc hộ em nhé)
 

Đính kèm

  • De So 021.rar
    447.9 KB · Lượt xem: 169
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp
T

tranhoaptm

Guest
8/6/09
1
0
0
13 tran hung dao
Hỏi về hạch toán phí giao nhận vận tải

Tôi muốn hỏi cách hạch toán phí giao nhân hàng nhập khẩu ntn?
Cty tôi nhập NVL để SX mũ
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Tôi muốn hỏi cách hạch toán phí giao nhân hàng nhập khẩu ntn?
Cty tôi nhập NVL để SX mũ

Giá ghi phiếu nhập kho nguyên vật liệu (từ nhập khẩu) = Giá CIF + Thuế Nhập khẩu+ chi phí giao nhận, bốc xếp, lưu kho. Nếu nhiều loại vật liệu thì phân bổ theo giá nhập.
 
T

thuha20486

Guest
22/10/09
1
0
0
Ha Noi
Giá thành thực tế của TP SX trong kỳ được tính dựa trên tập hợp CP của các TK: 621, 622 và 627. Sau khi đã định khoản các NVKTPS ta lập được sơ đồ chữ T của các TK đó, rồi K/C vào TK 154 để tính giá thành.
Giá thành thực tế TP SX trong kỳ = (Dư ĐK 154 + PS trong kỳ 154 - Dư CK 154)/Số TP SX được trong kỳ
--> Z = (409.960 - 60.000)/1.000 = 349,96
Bảng CĐ:
TK Du DK PS Du CK
111 400,000 127,625 272,375
112 600,000 200,000 400,000
131 276,000 276,000
133 5,625 5,625
152 324,000 52,500 254,000 122,500
154 409,960 409,960
155 210,000 349,960 559,960
211 2,500,000 2,500,000
214 (790,000) (790,000)
311 185,000 185000
331 338,000 200,000 85,500 223,500
334 122,000 122,000 120,000 120,000
338 7,200 7,200
341 185,000 185000
411 2,500,000 2500000
421 190,000 64,240 125760
621 230,000 230,000
622 106,000 106,000
627 73,960 73,960
632 60,000 60,000
642 4,240 4,240
911 64,240 64,240

TONG 3,520,000 3,520,000 1,742,725 1,742,725 3,346,460 3,346,460
 
S

sutekinahoshi

Guest
18/11/09
2
0
0
32
Hà Nội
Đề bài ra chưa có thông tin về việc bán thành phẩm nên mình cứ để là thành phẩm nhập kho. Lý do bạn không cân đối được bảng kế toán có thể do bạn chưa có thêm 2 mục là phải thu nội bộ bên tài sản và phải trả(133), phải nộp khác bên nguồn vốn(338).
 
levanton

levanton

Cao cấp
Người đưa ra chủ đề chưa phản hồi việc thông tin thiếu, các thành viên khác chỉ viết bài lần đầu và lạc chủ đề (trừ anh duyvinh) nên tạm thời đóng lại.

Khi nào bạn IN HONG vào đọc, bổ sung gì thì nhắn cho mình nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan PRO