Tạo Report từ Crosstab Query khi chưa có dữ liệu

  • Thread starter vienlien87
  • Ngày gửi

4865 lượt xem

V

vienlien87

Sơ cấp
15/10/09
53
2
8
61
Huế
Hỏi: Làm cách nào để tạo Report từ Crosstab Query mà trong Crosstab query chưa có trường đó? (trường đó sẽ phát sinh trong quá trình nhập thêm dữ liệu vào).
VD:Trong Table xuat-nhap có trường Maxuatnhap xuất ký hiệut là X và nhậpý ký hiệuh lài N, có thời điểm chưa xuất nên chưa có mã X.Tuy nhiên, để lập Report tổng hợp nhập xuất phải có trường [N] và trường [X] nhưng nguồn Crosstab query với tổng hợp Column Heading từ trường [manhapxuat] của Table xuat-nhap tại thời điểm này chưa xuất hiện trường [X]. Nên tại thời điểm đó ta không thể tổng hợp được số liệu về nhập
 
C

chiencong

Sơ cấp
23/3/09
1
0
0
75
Saigon
Bạn có thể tham khảo trang web

http://sites.google.com/site/chuyendeketoanaccess/[/URL]

Xem bài Phân tích chi phí, đoạn 5 Tạo biểu báo in bảng tổng hợp chi phí theo tài khoản, biểu báo này có nguồn là một crosstab query với số cột thay đổi. Nói chung là phải viết lệnh để điều khiển in báo cáo chớ không khai nguồn của report như thông thường.
 

Thành viên trực tuyến

  • azurelight

Xem nhiều

TEXT LINK