Tổ chức hoạt động khoa học công nghệ (Đào tạo) thì thuế VAT như thế nào????

  • Thread starter hihohi
  • Ngày gửi
H

hihohi

Guest
3/4/09
1
0
0
Danang
Chào các bạn, tôi đang tìm hiểu về các loại thuế liên quan đối với tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, cụ thể là dịch vụ đào tạo cho các doanh nghiệp.

Theo Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008, thì hoạt động KHCN có mức thuế VAT là 5%.

Nhưng theo Điều 5 của Luật thuế GTGT và điều II, Thông tư 129 /2008/TT- BTC thì dạy học, dạy nghề (bao gồm cả nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Vậy, trường hợp đơn vị của tôi sẽ áp dụng thuế GTGT như thế nào?
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều