Thuế TNCN đối với lợi tức, cổ tức góp vốn cổ phần

  • Thread starter cabasa
  • Ngày gửi
C

cabasa

Cao cấp
Có thể giúp mình trường hợp này được không?
Theo thông tư 160/2009/TT-BTC thực hiện nghị quyết 32/2009/QH12
Có quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN năm 2009 trong đó có bao gồm khoản thu nhập về đầu tư vốn.
Theo điều 2 thông tư 160 thì các khoản thu nhập được xác định miễn giảm thuế TNCN năm 2009 cụ thể là:
Thu nhập từ lợi tức, cổ tức nhận được do góp vốn cổ phần (phần được chia năm 2009)
Nhưng lại theo thông tư 84/2008/TT-BTC có quy định về các khoản chịu thếu TNCN bao gồm khoản thu nhập từ đầu tư vốn theo thông tư này thu nhập đầu tư vốn được chia thành các loại sau:
3.1. Tiền lãi nhận được từ các hoạt động cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo hợp đồng vay (trừ lãi tiền gửi nhận được từ ngân hàng, tổ chức tín dụng).
3.2. Lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần.
3.3. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã .
Còn các khoản khác ....
Điều mình muốn hỏi ở đây là áp dụng thông tư 160/2009/TT-BTC thì thu nhập từ lợi tức, cổ tức nhận được do góp vốn cổ phần ở đây có được áp dụng cho tất cả các công ty khi chia lợi tức, cổ tức.
Và hai điểm 3.2 và 3.3 ở thông tư 84 sẽ được hiểu như thế nào trong trường hợp áp dụng thông tư 160.
Các bạn giúp mình nhé!
 
D

duonghiep

Cao cấp
8/12/08
549
0
0
TPHCM
Bạn thân mến.

TT84 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN còn TT160 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội.

Có thể hiểu là TT160 chỉ là một trường hợp bất thường trong việc thực hiện Luật thuế TNCN thôi.
 
C

cabasa

Cao cấp
Bạn thân mến.

TT84 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN còn TT160 hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội.

Có thể hiểu là TT160 chỉ là một trường hợp bất thường trong việc thực hiện Luật thuế TNCN thôi.

Bạn có thể cho biết rõ đối tượng được miễn giảm thuế TNCn năm 2009 trong phần đầu tư vốn không? còn mình hiểu đây là giải pháp cho thời điểm năm 2009 khi Nhà nước đang thực hiện chính sách kích cầu.
 
D

duonghiep

Cao cấp
8/12/08
549
0
0
TPHCM
TT 160 hướng dẫn rất rõ mà bạn:

1. Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều