cách viết BC 26 trong trường hợp hủy HD

  • Thread starter annguyenthuy
  • Ngày gửi
A

annguyenthuy

Sơ cấp
chỉ giúp mình kê khai trong BC 26 với, lần đầu hủy hóa đơn nên mình không biết ghi sao cho đúng, trong tháng 10 này cty mình chỉ xuất 2 HD,trước đó chưa xuất tờ nào, thế mà sai mất 1 tờ phải làm biên bản hủy, mình phải ghi vào BC 26 làm sao?
tháng trước còn lại:50
số đã sử dụng:1
Số xóa bỏ:1, số nộp trả lại :1 số còn lại:47 .như vậy có đúng không??:wall:
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
chỉ giúp mình kê khai trong BC 26 với, lần đầu hủy hóa đơn nên mình không biết ghi sao cho đúng, trong tháng 10 này cty mình chỉ xuất 2 HD,trước đó chưa xuất tờ nào, thế mà sai mất 1 tờ phải làm biên bản hủy, mình phải ghi vào BC 26 làm sao?
tháng trước còn lại:50
số đã sử dụng:1
Số xóa bỏ:1, số nộp trả lại :1 số còn lại:47 .như vậy có đúng không??:wall:

Bạn tham khảo nhe.
(Nhớ lần sau post bài cho đúng chổ)
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều