Thuế suất thuế GTGT của hoạt động bốc, xúc đất đá, cát sỏi kiêm vận chuyển.

  • Thread starter haml
  • Ngày gửi

2065 lượt xem

H

haml

Sơ cấp
6/3/07
11
1
0
Hung Yen
Công ty mình ký hợp đồng với khách hàng. Quy trình là bốc xúc đát đá, cát sỏi và vận chuyển đi. Vậy khi phát hành hóa đơn cho khách hàng mình sẽ ghi mức thuế suất nào đây.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK