Báo cáo KQHĐKD Phần III: chỉ tiêu mã số 11 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh.

  • Thread starter chrysanthemum
  • Ngày gửi
C

chrysanthemum

Guest
2/8/04
21
3
0
Các anh chị cho hỏi: chỉ tiêu 11 - Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh trên báo cáo KQHĐKD phần III được quy định là lấy số phát sinh nợ của 133 trong kỳ, nhưng nếu có chứng từ điều chỉnh giảm 133 (số điều chỉnh này phải lên tờ khai thuế) thì có trừ bớt số điều chỉnh đó trên chỉ tiêu 11 không? Ví dụ: thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ là nợ 133: 1.000.000đ, điều chỉnh giảm 133 trong kỳ là có 133: 200.000đ. Khi đó chỉ tiêu 11 là 1.000.000đ hay 800.000đ?

Nín thở chờ hồi âm của các anh chị!!!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

Việt Thành

Guest
9/6/05
60
0
0
20
Hà Nội
Chào bạn, vì bạn không nói rõ nguyên nhân điều chỉnh giảm TK 133 trong kỳ là như thế nào, vì vậy tôi muốn tư vấn cho bạn, nhưng không thể, vậy bạn có thể nói rõ trường hợp của bạn, và bạn đã ghi điều chỉnh có 133, đối ứng với nợ TK nào ?
 
W

WhoamI

Cao cấp
Việt Thành nói:
Chào bạn, vì bạn không nói rõ nguyên nhân điều chỉnh giảm TK 133 trong kỳ là như thế nào, vì vậy tôi muốn tư vấn cho bạn, nhưng không thể, vậy bạn có thể nói rõ trường hợp của bạn, và bạn đã ghi điều chỉnh có 133, đối ứng với nợ TK nào ?
Thực ra theo mình hiểu câu trả lời ở đây chỉ là hoặc không thôi? Vì nếu xét đến các lý do, nguyên nhân giảm của các khoản điều chỉnh giảm 133 (số điều chỉnh này phải lên tờ khai thuế) thì trong quá trình theo dõi, ghi chép số liệu trên TK 133 đòi hỏi kế toán lại phải có cách thức theo dõi riêng các phát sinh theo từng nguyên nhân như bạn nói thì mới có cơ sở để lập báo cáo. Còn không thì chỉ đơn thuần là lấy số liệu phát sinh nợ trên TK133 trong kỳ - đi điều chỉnh giảm + thêm điều chỉnh tăng trên tờ khai thuế thôi?
Có thể do không có sự thay đổi đồng bộ giữa các văn bản liên quan đến nhau nên gây ra lúng túng cho người thực hiện vì TT84 cho phép DN điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT ngay giữa các tháng trong niên độ chứ không cần phải chờ đến khi QT thuế GTGT mới điều chỉnh. Nhưng lại không có VB hướng dẫn cách ghi số liệu trên báo cáo thay đổi cho phù hợp với TT84 ?
 
T

TRAN MINH HIEN

Guest
25/2/04
5
1
0
Baïn ôi, baûng baùo caùo keát qua hoaït ñoäng kinh doanh laøm gì coù phaàn nay. Hay laø baïn noùi Baûng Caân Ñoái Keá Toaùn
Baïn laäp baùo caùo naùy döïa vaøo thoâng tö naøo vaäy
Minh seõ traû lôùo chính xaùc cho baïn khi baïn cung caáp soá thoâng tö höông daãn
 
Sửa lần cuối:
C

chrysanthemum

Guest
2/8/04
21
3
0
TRAN MINH HIEN nói:
Baïn ôi, baûng baùo caùo keát qua hoaït ñoäng kinh doanh laøm gì coù phaàn nay. Hay laø baïn noùi Baûng Caân Ñoái Keá Toaùn
Baïn laäp baùo caùo naùy döïa vaøo thoâng tö naøo vaäy
Minh seõ traû lôùo chính xaùc cho baïn khi baïn cung caáp soá thoâng tö höông daãn

Tạm dịch: Bạn ơi, báo cáo KQHĐKD làm gì có phần này. Hay là bạn nói bảng CĐKT. Bạn lập báo cáo này dựa vào thông tư nào vậy. Mình sẽ trả lời chính xác cho bạn khi bạn cung cấp số thông tư hướng dẫn.

Hix, bạn viết thế nào mà khó dịch quá! Tôi nói về báo cáo KQHĐKD Phần III - Thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn lại, được miễn giảm và thuế GTGT hàng bán nội địa mà. Tôi đang lúng túng không biết chỉ tiêu 11 có phải trừ đi số thuế điều chỉnh giảm 133 không. Không biết có văn bản mới nào hướng dẫn lại cách lập báo cáo này ko nhỉ?
 
vu minh

vu minh

Cao cấp
21/9/04
389
0
0
TPHCM
Mình đồng ý với ý kiến của hai bạn Việt Thành và Whoami, do đó nếu nội dung điểu chỉnh giảm liên quan đến phát sinh thực tế, đã được bạn báo cáo trên tờ khai thuế thì trên BCKQHĐKD bạn cũng trừ đi tương ứng. Như vậy số liệu thuế trên 2 b/c sẽ thống nhất với nhau và bạn không phải băn khoăn chờ đợi có văn bản mới thực hiện!

Vài ý cùng bạn.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA