sử dụng ngoại tệ trên tài khoản của Người cư trú.

  • Thread starter ketoan4mat
  • Ngày gửi
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
NĐ 63/1998/NĐ-CP:
Điều 5. Mở tài khoản ngoại tệ ở trong nước và sử dụng ngoại tệ trên tài khoản của Người cư trú.

1. Người cư trú là tổ chức có các nguồn thu ngoại tệ từ các giao dịch vãng lai, các giao dịch vốn và các nguồn thu ngoại lệ hợp pháp khác được mở và duy trì tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng được phép và được sử dụng ngoại tệ trên tài khoản vào các mục đích sau đây:

a) Thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cho nước ngoài;

b) Thanh toán tiền hàng và chi trả dịch vụ cho tổ chức và cá nhân ở trong nước được phép thu ngoại tệ;

c) Trả nợ tiền vay ở trong nước bằng ngoại tệ và trả nợ vay nước ngoài;

d) Bán cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối;

đ) Đầu tư vào các loại giấy tờ có giá bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư vào chứng khoán và các giấy tờ có giá khác.

e) Chuyển đổi ra các công cụ thanh toán bằng tiền nước ngoài theo quy định của pháp luật;

g) Góp vốn đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoặc các dự án khác theo quy định của pháp luật;

h) Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật;

i) Chuyển ngoại tệ đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam;

k) Rút ngoại tệ tiền mặt, chuyển khoản để chi cho cá nhân làm việc cho tổ chức khi được cử ra nước ngoài; trả lương, thưởng và phụ cấp cho người cư trú và Người không cư trú là người nước ngoài làm việc cho tổ chức đó.

Những mục màu đỏ được sdụng trong trường hợp nào nhỉ?
các bác cho em vài ví dụ cụ thể.

thân và tks,
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

fourT

Guest
3/12/07
17
0
1
Nha Trang
Những mục màu đỏ được sdụng trong trường hợp nào nhỉ?
các bác cho em vài ví dụ cụ thể.


Có lẽ chỉ có bạn nào làm việc ở ngành ngân hàng hoặc ở lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu mới trả lời cụ thể được.
Nghị định 63/1998/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 160/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngoại hối.
Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh ngoại hối quy định
"1.Người cư trú, người không cư trú được mở tài khoản ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc thu, chi trên tài khoản ngoại tệ của các đối tượng quy định tại khoản này"

Bạn nào biết quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu, chi trên tài khoản ngoại tệ của các đối tượng quy định tại khoản này thì cho mình biết với; nhân tiện, mình muốn hỏi cụ thể thêm: Một doanh nghiệp (không có vốn đầu tư nước ngoài) không có có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thì có được mở tài khoản ngoại tệ để thanh toán chi phí tên miền nước ngoài không?:015:

Thanks
 
N

nhung203

Guest
20/11/04
21
0
0
huế
trả lời

Trong nghị định 160/2006/NĐ-CP của chính phủ.
Tại điều 30 có quy định về các khoản thu, chi của người cư trú và người không cư trú được mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA