Phân Tích Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh

  • Thread starter Ostrogradsky
  • Ngày gửi
O

Ostrogradsky

Sơ cấp
10/3/09
50
1
0
31
Hạ Long
Tại sao: Giá trị NVL của khách hàng lại tính vào Giá trị Tổng sản lượng?
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều