Hỏi vể thuế VAT đối với vấn đề thuê tài chính!

  • Thread starter Kitty
  • Ngày gửi
K

Kitty

Guest
Các bạn cho tôi hỏi: Việc hạch toán tài sản cố định thuê tài chính, theo như lý thuyết hướng dẫn thì khi nhận tài sản, sẽ phải hạch toán toàn bộ số thuế VAT được khấu trừ theo như bút toán dưới đây:

Nợ TK 212
Nợ TK 1331
Có TK 342

Nhưng hình như trong thực tế người ta .. người ta .. có làm như thế không ạ? Các bạn cho tôi ý kiến về việc này nhé, cảm ơn mọi người! :error:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
F

ForestC

Guest
11/1/05
377
1
0
44
E'rywhere
Thế này, trước đây các bác bên ngành thuế vụ quản lý chưa được chặt lắm cái vụ này, cho nên các bác mới cho hạch toán 1 cục VAT luôn vào thời điểm ban đầu khi mà nhận TSCĐ thuê TC, nhưng sau đó các bác nghĩ lại, các bác mới bảo rằng: "Ý, của đâu mà dễ thế, ăn từ từ thôi kẻo ngẹn chết ..", thế là các bác ý lại nghĩ ra cái kiểu tính thuế VAT theo từng kỳ trả nợ gốc thuê TC, và các bác đề xuất 2 kiểu hạch toán tương ứng với 2 trường hợp tính giá mua: giá mua chưa tính VAT và giá mua đã có VAT mà bên cho thuê đã trả.

1. Đối với trường hợp giá mua chưa có thuế VAT mà bên cho thuê đã trả:

Khi nhận tài sản thuê TC, hạch toán :

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả

Có TK 342 - Nợ dài hạn

Khi nhận hoá đơn thanh toán nợ gốc đến hạn và lãi, kế toán hạch toán như sau:

a. Nếu DN trả tiền ngay:

Nợ TK 635- Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)

Nợ TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả (Nợ gốc trả kỳ này)

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112.

b. Nếu DN chưa trả tiền ngay, thế thì fải ghi nhận lãi vay phải trả và VAT luôn:

Nợ TK 635- Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê)

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả.

2. Đối với trường hợp giá mua đã có thuế VAT mà bên cho thuê đã trả:

Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nợ cả số thuế GTGT do bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê mà bên thuê phải hoàn lại cho bên cho thuê, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tài chính và các chứng từ liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế GTGT phải hoàn lại cho bên cho thuê, ghi:

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 138 - Phải thu khác (Số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ thuê tài chính)

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Số nợ phải trả kỳ này có cả

thuế GTGT)
Có TK 342 - Nợ dài hạn

Khi nhận hoá đơn thanh toán nợ gốc đến hạn và lãi, kế toán hạch toán như sau:

a. Khi nhận được hoá đơn thanh toán tiền nợ thuê TC, nếu thanh toán ngay:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Nợ gốc phải trả kỳ này có cả thuế GTGT)

Có các TK 111, 112 ...

b. Nếu chưa thanh toán ngay thì phải ghi nhận tiền lãi phải trả cái đã:

Nợ TK 635- Chi phí tài chính

Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả (Tiền lãi thuê phải trả kỳ này).


Sau đó phải phản ánh VAT cho cả 2 trường hợp thế này:


Căn cứ vào hoá đơn thanh toán tiền thuê phản ánh số thuế GTGT phải thanh toán cho bên cho thuê trong kỳ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332), hoặc

Nợ các TK 627, 641, 642 (Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ)

Có TK 138 - Phải thu khác.
 
Sửa lần cuối:
N

NgânGiang

Cố lên! Cố lên...
10/5/05
202
0
0
21
Trong Mây mù
www.baominh.com.vn
Vấn đề này có vẻ quen quen. Xem lại chuẩn mực kế toán cho chắc.
Còn áp dụng được hay không em cũng chưa biết.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA