Mất hóa đơn GTGT đầu ra

  • Thread starter Le Quoc Bao Lam
  • Ngày gửi
L

Le Quoc Bao Lam

Guest
22/7/09
13
0
0
40
dak lak
Các bác ơi cho mình hỏi tí nha.
Cty mình có một chi nhánh ( chi nhánh hoạt đông trên lĩnh vực xăng dầu) Vừa qua mình giao hóa đơn GTGT cho người bán hàng để ghi cho khách hàng trong quá trình ghi thì nguời đó viết sai không biết luật và xé bỏ luôn 3 liên luôn ( cứ liên tiếp 03 tờ như vậy).
Mình kiểm tra phát hiện ra thì tạm thời mình báo cáo ( Tình hình sử dụng hóa đơn) là bị hư hỏng.
Cho mình hỏi mình báo cáo hư hỏng và mình báo mất cả quyển luôn được không? và thủ tục như thế nào ? Bên cơ quan thuế có kiểm tra toàn bộ chứng từ của cty mình hay không?
 
B

buikiem1980

Trung cấp
18/4/09
130
0
0
ho chi minh
theo minh nghĩ thì bạn nên báo với cơ quan thuế là bị mất hoá đơn và làm tờ tường trình về việc mất hoá đơn khí đó thuế sẽ xem xét và ra quyết đinh. ( chắc là sẽ bị fạt rồi nhưng ko nặng lắm đâu). chúc bạn may mắn.
 
R

Rungvietbac

Cao cấp
8/5/08
301
0
16
TP Thái Nguyên
Theo như mình biết thì khi bạn báo mất cả quyển hóa đơn thì bạn phải nộp phạt 45 triệu đồng. Và thủ tục liên quan cũng không đơn giản.
 
B

buikiem1980

Trung cấp
18/4/09
130
0
0
ho chi minh
(Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 quy định về việc

in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.)

1.Xử phạt đối với những hành vi vi phạm về in hoá đơn

1.1. Đối với tổ chức, cá nhân đặt in hoá đơn:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hoá đơn nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về mẫu hoá đơn;

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 9. 000.000 đồng đối với hành vi đặt in hoá đơn trùng ký hiệu, trùng số.

1.2. Đối với tổ chức nhận in hoá đơn:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nhận in hoá đơn mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về mẫu hoá đơn;

b) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi nhận in hoá đơn trùng ký hiệu, trùng số.

2. Đối với hành vi vi phạm về đăng ký và phát hành hoá đơn

2.1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn nhưng không thực hiện thông báo phát hành hoá đơn.

2.2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn tự in không đăng ký sử dụng hoá đơn với cơ quan Thuế.

3. Đối với hành vi vi phạm về sử dụng hoá đơn

3.1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi lập hoá đơn không ghi rõ các chỉ tiêu: Chữ ký, hình thức thanh toán.

3.2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ, trừ các trường hợp bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định không phải lập hoá đơn.

3.3. Căn cứ vào giá trị ghi trên liên 2 của hoá đơn, phạt tiền đối với các hành vi lập hoá đơn có chênh lệch giữa các liên của mỗi số hoá đơn như sau:

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với mỗi số hoá đơn có giá trị chêng lệch dưới 1.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với mỗi số hoá đơn có giá trị chênh lệch từ 1.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi số hoá đơn có giá trị chênh lệch từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi số hoá đơn có giá trị chênh lệch từ 10.000.000 đồng trở lên.

3.4. Căn cứ vào giá trị ghi trên liên 2 của mỗi số hoá đơn, phạt tiền đối với hành vi sử dụng hoá đơn khống như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mỗi số hoá đơn có giá trị dưới 2.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mỗi số hoá đơn có giá trị từ 2.000.000 đến dưới 5.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mỗi số hoá đơn có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên.

3.5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho mỗi số hoá đơn đối với hành vi sử dụng hoá đơn đã hết giá trị sử dụng.

3.6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng cho mỗi số hoá đơn đối với hành vi tẩy xoá, sửa chữa nội dung các chỉ tiêu của hoá đơn đã sử dụng.

3.7. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cho mỗi số hoá đơn đối với hành vi sử dụng hoá đơn giả.

3.8. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này tối đa là 100.000.000 đồng.

4. Đối với hành vi vi phạm về quản lý hoá đơn

4.1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng hoá đơn chậm; lưu trữ, bảo quản hoá đơn không đúng quy định.

4.2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các tổ chức, cá nhân không báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng hoá đơn.

4.3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nhận, mua hoá đơn không đúng quy định cho mỗi số hoá đơn sử dụng. Mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng.

5. Đối với hành vi làm mất, cho, bán hoá đơn
5.1. Phạt tiền 500.000 đồng đối với hành vi làm mất liên 2 của mỗi số hoá đơn chưa sử dụng.

5.2. Phạt tiền 200.000 đồng đối với hành vi làm mất các liên khác và liên 2 của mỗi số hoá đơn đã sử dụng.

5.3. Đối với hành vi cho, bán hoá đơn:

a) Trường hợp cho, bán hoá đơn phát hiện đã sử dụng thì tổ chức, cá nhân cho, bán hoá đơn bị xử phạt theo mức quy định tại khoản 4, khoản 8 Điều 14 Nghị định này.

b) Trường hợp cho, bán hoá đơn chưa sử dụng thì tổ chức, cá nhân cho, bán hoá đơn bị xử phạt theo mức quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

5.4. Mức phạt đối với các hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3 Điều này tối đa là 50.000.000 đồng

6. Các biện pháp khắc phục hậu quả về thuế

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại điểm 3, 4, 5 nêu trên này dẫn đến trốn thuế thì:

6.1. Bị truy thu đủ số thuế trốn.

6.2. Bị xử phạt về thuế theo quy định tại các Luật thuế. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng mà theo quy định của pháp luật phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Các biện pháp khắc phục khác

7.1.Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 và 3.7 điểm 3; khoản 4.3 điểm 4 nêu trên thì các hoá đơn đó không được kê khai để tính khấu trừ hoặc hoàn thuế thuế giá trị gia tăng, không được tính vào chi phí khi tính thuế. Trường hợp đã thanh toán thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán, đã khấu trừ, đã hoàn, đã tính vào chi phí để tính thuế; đối với các đơn vị thụ hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước thì không được quyết toán chi ngân sách; đối với các chủ đầu tư thì không được quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.

7.2. Tổ chức, cá nhân bị tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn khi:

a) Có hành vi mua, bán hoá đơn không đúng quy định tại Nghị định này;

b) Không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn và thuế quy định tại Nghị định này.

c) Thời gian tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn tối đa không quá 3 tháng kể từ ngày vi phạm tại khoản a điểm này bị phát hiện và từ ngày tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quyết định xử phạt tại điểm b khoản này. Nếu vi phạm được khắc phục trong thời gian sớm hơn 3 tháng thì việc tạm đình chỉ sử dụng hoá đơn sẽ hết hiệu lực ngay sau ngày các vi phạm đã được khắc phục xong.

Trường hợp, quá thời hạn 3 tháng mà các vi phạm tại khoản a, b điểm này chưa được khắc phục thì áp dụng biện pháp quy định tại khoản 7.3 dưới đây.

7.3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan Thuế có quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

7.4. Cơ quan Thuế có quyền thu hồi hoá đơn hết hạn sử dụng; hoá đơn đổi mẫu; hoá đơn đã thông báo mất mà tìm lại được; hoá đơn in trùng ký hiệu, trùng số; hoá đơn rách nát; hoá đơn sử dụng không đúng quy định và số tiền thu được do bán hoá đơn trái quy định tại Nghị định này.
 
M

Myle075

Guest
12/10/09
1
0
0
Quận 8, HCM
Mình cũng đang rất đau đầu về việc nhân viên làm mất hóa đơn chưa sử dụng, Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 và thông tư 120 không thấy hướng dẫn về việc mất hóa đơn chưa sử dụng.
Việc của mình rất đau đầu vì mất cả cuốn, trong đó còn 1 tờ chưa sử dụng.
Các bạn có ai gặp trường hợp này thì chỉ mình với!
Cảm ơn các bạn rất nhiều,
 
M

meohoang185

Guest
18/5/10
1
0
0
36
HCM
Cho mình hỏi trường hợp HĐ GTGT bị xé rời ra khỏi cuốn có bị sao ko?Tại trong cty mình thấy HĐ xé ra đưa cho các nhân viên bán hàng mỗi người vài tờ đi bán hàng rồi cuối ngày mới nộp lại.Không biết như thế có vi phạm luật gì về sử dụng HĐ ko?Bạn nào biết vui lòng chỉ mình với.
Thanks nhiều
 
N

Nguyen Thi Ngan Ha

Sơ cấp
19/5/10
13
0
0
41
HN
Hic ! Trả lời lan man, toàn nói về cách xủ phạt mà k nói cách khắc phục j cạ. cái này có thời gian đọc sau. Quan trọng là giờ phải làm sao với những hóa đơn vô tình làm hỏng kia.
 
D

diep nguyen

Sơ cấp
7/4/09
39
0
0
Q. Gò Vấp
Nếu quyển hóa đơn đầu ra còn tờ chưa ghi ( tùy theo số tờ) thì bị phạt rồi ( nhiều đấy nha).
Theo mình, nếu bạn có quen công an phường nào thì xin họ xác nhận bị trộm ,cướp giật ( hoặc bạn dàn cảnh ... thôi ) thì ko bị phạt đồng nào cả .
 
D

do thanh thuan

Guest
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

minh bọ trường hợp tương tự như bạn giờ không biết làm thế nào có ai biết chỉ giúp mình với? mình rất lo cảm ơn cả nhà
 
MrSonka2012

MrSonka2012

Trung cấp
18/3/13
153
38
28
Ha Noi
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

mình vẫn biết quyển hoá đơn rất quan trọng không ngờ hnay mới biết nó quan trọng thế :)
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

Trường hợp DN làm mất liên 2 hóa đơn mua hàng (đã sử dụng) do nguyên nhân khách quan thì phải lập biên bản khai báo với cơ quan thuế đối với mất cắp phải có xác nhận của cơ quan công an, thiên tai, hỏa hoạn do cơ quan thuế xác nhận để làm hồ sơ (kèm theo bản photocopy liên 1 có xác nhận của bên bán hàng) để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí.
Trường hợp DN làm mất hóa đơn chưa sử dụng nếu có xác nhận của công an đối với mất cắp, của UBND xã, phường sở tại đối với thiên tai, hỏa hoạn Cơ quan thuế căn cứ vào chứng nhận của cơ quan chức năng này để xử lý hành chính do sự kiện bất ngờ theo quy định tại Khoản 6, Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
Khi tiếp nhận hồ sơ mất hóa đơn, cơ quan thuế sẽ thực hiện thông báo số hóa đơn mua hàng không còn giá trị sử dụng và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất hóa đơn.
Cục Thuế địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định việc mất hóa đơn là lỗi thuộc bên mua hay bên bán, mất do nguyên nhân khách quan hay không để xử lý theo quy định.
 

Đính kèm

  • Cac CV tra loi cac truong hop mat hd.rar
    103.1 KB · Lượt xem: 57
Sửa lần cuối:
V

van yem

Guest
6/4/11
2
0
0
54
Nghệ An
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

Tôi xây KS có một hóa đơn mua cát duy nhất nhưng không hợp lệ (do C.Ty xuất HĐ không có ngành nghề kinh doanh cát xây). Tôi bị xuất toán thuế GTGT, vậy chi phí mua cát có được xem là chi phí hợp lí không? Nếu không thì chả nhẽ tôi xây KS không có cát. Ai có văn bản hướng dẫn tư vấn giúp tôi với!
 
quynhhuong0291

quynhhuong0291

Always be patient
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

Ở đây trường hợp của Chú là bị xuất toán thuế GTGT về măt hàng cát vì ko có hóa đơn, mặc dù ai cũng biết rỏ là xây ks phải cần có cát, nhưng vì ko đáp ứng đầy đủ điều kiện để đc xem là Cp đầu vào hợp lý,hợp lệ, ở đây bên thuế họ quy định rất chi tiết những điều kiện đó, chú có thể tham khảo TT130-2008 về thuế TNDN, trong đó điều kiện tiên quyết là các mặt hàng mua vào, bán ra điều phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ.Chào Chú
 
W

Wetcat

Guest
15/3/13
3
0
0
Hà Nội
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

Mình mới bị 1 trường hợp ntn, nghĩ mà tức nhưng chẳng biết làm sao ( lỗi tại mình sơ suất thôi) : Cty mình có xuất 01 HĐ GTGT vào thág 6/2013 và đã gửi đi bằng CPN. Đến tháng 11/2013 khi đối chiếu công nợ để thanh lý hợp đồng thì bên kia mới báo là chưa nhận được HĐ này , ra bưu cục hỏi thì ngta bảo đã hết thời gian khiếu kiện ( 3 tháng ) mọi thông tin liên quan đã bị xóa ((((:). Bây giờ bên kia nói do bên mình làm mất HĐ, tình ngay lý gian chả biết cãi làm sao nữa ( ức cái là cty này nợ cty mình tiền từ năm ngoái chưa trả và khi làm việc thì cháo hành mình đủ kiểu chứ). Nhân tiện nhắc cả nhà có ai hay chuyển HĐ cho khách bằng CPN thì khi chuyển nhớ đăng ký luôn dịch vụ nhận báo phát lại ( thêm 5k nữa thôi) để tránh gặp phải trương hợp như cty mình.
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
118
63
Tuy Hoa
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

Tôi xây KS có một hóa đơn mua cát duy nhất nhưng không hợp lệ (do C.Ty xuất HĐ không có ngành nghề kinh doanh cát xây). Tôi bị xuất toán thuế GTGT, vậy chi phí mua cát có được xem là chi phí hợp lí không? Nếu không thì chả nhẽ tôi xây KS không có cát. Ai có văn bản hướng dẫn tư vấn giúp tôi với!
Cty KD sai ngành nghề đăng ký kinh doanh vi phạm luật rồi, thuế kiểm tra xuất toán thuế GTGT được khấu trừ là đúng rồi xuất toán luôn cả chi phí mua cát mình cũng chẳng làm gì được, xây KS bằng thứ gì thì kệ anh làm sai quy định thị loại ngay thôi
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
C

cuken

Sơ cấp
9/11/13
29
1
0
tphcm
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

Tôi xây KS có một hóa đơn mua cát duy nhất nhưng không hợp lệ (do C.Ty xuất HĐ không có ngành nghề kinh doanh cát xây). Tôi bị xuất toán thuế GTGT, vậy chi phí mua cát có được xem là chi phí hợp lí không? Nếu không thì chả nhẽ tôi xây KS không có cát. Ai có văn bản hướng dẫn tư vấn giúp tôi với!
mua hoa don cua cty ko co chuc nang nghanh kinh doanh thi la hoa don khong roi con gi , chiu vay chu sao
 
L

loankut3

User đã bị cấm truy cập
8/6/12
0
0
1
33
ha noi
Ðề: Mất hóa đơn GTGT đầu ra

Tôi xây KS có một hóa đơn mua cát duy nhất nhưng không hợp lệ (do C.Ty xuất HĐ không có ngành nghề kinh doanh cát xây). Tôi bị xuất toán thuế GTGT, vậy chi phí mua cát có được xem là chi phí hợp lí không? Nếu không thì chả nhẽ tôi xây KS không có cát. Ai có văn bản hướng dẫn tư vấn giúp tôi với!

Cũng không thể vặn lại là nếu 1 hóa đơn duy nhất đó hok lợp lệ thì bên bạn xây KS mà không có cát được. Vì nhiều nơi vẫn kinh doanh nhưng không có chức năng xuất hóa đơn VAT hoặc họ không xuất thì bên bạn cũng hok có hóa đơn đầu vào cho nó rồi. Còn cty xuất hóa đơn cho bạn không có đăng ký ngành nghề như đã xuất trên hóa đơn thì chắc chắn bị coi là hóa đơn khống bạn ah, không cãi được đâu, thuế và chi phí sẽ bị bóc và bị phạt tính từ thời điểm hóa đơn đó được phảt hành nữa kìa
 

Xem nhiều